Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Vážení rodiče, milí žáci,

níže najdete informace k zahájení a organizací školního roku 2021/22:

 • Zahájení ve středu 1. září v 8.00 h. (všechny ročníky)
 • Konec vyučování v 8.45 h.
 • Program v hlavní budově (Resslova 603) pro žáky 1. ročníků  - od 9.00 - 11.00 h.
 • Testování žáků - 1. 9. 2021 (2. - 9. ročníky), 2. 9. 2021 (1. ročníky), 6. 9. 2021 (1. - 9. ročníky) a 9. 9. 2021 (1. - 9. ročníky) - vždy 1. vyučovací hodinu
 • Pokud nebude žák v den testování přítomen ve škole, bude testován v den nástupu do školy.
 • Preventivního testování nejsou povinni se účastnit žáci, kteří mají řádně dokončeno očkování + 14 dní po ukončení vakcinace nebo prodělali nemoc Covid 19 a neuběhlo ještě 180 dní. Žádáme zákonné zástupce o předání očkovacího certifikátu nebo lékařského potvrzení o prodělané nemoci. Certifikát i lékařské potvrzení lze do školy přinést dne 1. 9. 2021. U testování žáků 1. - 3. ročníků mohou být přítomni zákonní zástupci nebo jimi písemně pověřené osoby.
 • Žáci, kteří se nebudou chtít testovat ve škole, mohou přinést do školy platné potvrzení o testování v certifikovaných zdravotnických zařízeních
 • Žáci, kteří se odmítnou testovat, se budou moci účastnit prezenční výuky ve škole za podmínek stanovených mimořádným opatřením MZd ČR (používají ochranu dýchacích cest po celou dobu jejich pobytu ve všech prostorách školy, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a převlékají se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru).
 • Žáci a zaměstnanci školy jsou povinni ve společných prostorách nosit ochranné prostředky dýchacích cest
 • Žákům s pozitivním výsledkem testování je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Zákonný zástupce je povinen ihned po sdělení této skutečnosti školou si dítě neprodleně ve škole vyzvednout. 
 • Žák, který se v den testování dostaví do školní družiny před začátkem vyučování, bude testován až ve škole/ třídě
 • Osobní přítomnost žáků v ŠD lze připustit pouze za splnění výše uvedených podmínek. Žáci, kteří odmítnou preventivní testování, budou muset používat ochranu dýchacích cest po celou dobu jejich pobytu v ŠD.

 • Provoz ranní školní družiny bude zahájen od 2. 9. 2021 (od 6.15 h.). Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem o pobyt v ŠD, aby kontaktovali do 30. 8. 2021 vedoucí vychovatelku paní Brigitu Adelovou a sdělili jí přesný den a čas nástupu do ŠD e-mailem na: BrigitaAdelova@seznam.cz

 • Výdej obědů dne 1. 9. 2021    9.30 - 12.00 hod.                

              Přejeme všem úspěšný školní rok a věříme, že vše společně zvládneme.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ředitelství školy