Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Roční plán celodružinových akcí

Akce ve školní družině se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické situace.

Září

 • vycházka k Ratajským rybníkům
 • opékání vuřtů
 • hledání pokladu
 • exkurze ve Zverimexu
 • schůzka s rodiči žáků prvních tříd
 • seznamovací aktivity
 • hry pro rozvoj komunikace a pozitivní kolektivní vztahy
 • beseda se včelařem

Říjen

 • vycházka na Skalku, branná hra „Šipkovaná“
 • keramická dílna v Domě dětí a mládeže
 • „drakiáda“
 • „Sportovní radovánky“

Listopad

 • beseda se strážníky MP
 • výstava dětských prací na téma „Podzim“
 • výroba dárků a dekorací na „Den otevřených dveří“
 • divadelní představení

Prosinec

 • keramická dílna v Domě dětí a mládeže
 • výroba dárků na „Vánoční jarmark“
 • „Mikulášské hrátky“
 • „Vánoční posezení“

Leden

 • výroba dárků pro budoucí prvňáčky ke Dni otevřených dveří
 • výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu
 • „bobování“
 • soutěž „O nejlepšího sněhuláka“

Únor

 • „Sněhové radovánky“ – stavby ze sněhu
 • karneval ve ŠD
 • výstava dětských prací téma „Zima“

Březen

 • pexesiáda
 • beseda v Městské knihovně
 • tvořivá dílna v Domě dětí a mládeže

Duben

 • exkurze do hasičské zbrojnice
 • Velikonoce na Betlémě – výstava
 • tvořivá dílna v Domě dětí a mládeže

Květen

 • šipkovaná
 • hledání pokladu
 • výroba dárků „Maminkám k svátku“
 • turnaj ve vybíjené, kopané
 • divadelní představení

Červen

 • „Den dětí“- družinová olympiáda
 • turistická vycházka, opékání vuřtů
 • rozloučení se školním rokem ve ŠD