Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Zájmové kroužky

Ve školním roce 2023/2024 se mohou naši žáci zapojit do zájmové činnosti. Organizaci, čas a další podmínky si zájemci vždy domluvají s jednotlivými vyučujícími. 

Žáci naší školy mají kroužky zdarma.

1. Kroužek keramiky – Hana Caklová, Mgr. Petra Zavřelová

2. Řemeslný kroužek - Mgr. Jiří Vaněk, J. Borovec

3. Rukodělný kroužek - Mgr. Jitka Vymetalová, M. Vávrová

4. Turistický kroužek - Mgr. Marcela Adámková, Mgr. Ilona Čermáková, Mgr. Dagmar Soukupová

5. Futsalový kroužek - Mgr. Tomáš Suchomel

6. Fobalový kroužek - Mgr. Tomáš Suchomel

7. Kroužek vaření - Mgr. Kateřina Kotíková

8. Kroužek sportovních her - Mgr. Žaneta Závišková, Mgr. Veronika Hlavsová

9. Kroužek pohybových aktivit - Mgr. Jana Klinecká

10. Kroužek anglického jazyka - Mgr. Martina Šallyová

11. Dílna psaní - A. Misařová

Kroužky ZŠ Resslova

 

Termín

Vedoucí kroužku

ANGLICKÝ

středa (7.00 – 7.45 h.)

M. Šallyová

DÍLNA PSANÍ

středa (13.30 – 14.30 h.)

A. Misařová

FOTBALOVÝ

úterý (7.00 – 7.45 h.)

T. Suchomel

FUTSALOVÝ

pátek (7.00 – 7.45 h.)

T. Suchomel

KERAMICKÝ

středa (6.45 – 7.45 h.)

P. Zavřelová, H. Caklová

KLUBKO

úterý (13.15 – 14.30 h.)

J. Vymetalová, M. Vávrová

POHYBOVÉ AKTIVITY

středa (7.00 – 7.45 h.)

J. Klinecká

ŘEMESLNÝ

úterý (6.10 – 7.30 h.)

J. Vaněk, J. Borovec

SPORTOVNÍ HRY

pondělí (13.30 – 14.15 h.)

V. Hlavsová, Ž. Závišková

TURISTICKÝ

středa (13.00 – 17.00 h.)

1 x za 14 dní

M. Adámková, I. Čermáková,

D. Soukupová

VAŘENÍ

středa

1 x za měsíc

K. Kotíková