Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Zájmové kroužky

Ve školním roce 2022/2023 se mohou naši žáci zapojit do zájmové činnosti. Organizaci, čas a další podmínky si zájemci domluví s jednotlivými vyučujícími. 

Žáci naší školy mají kroužky zdarma.

1. Kroužek keramiky – Hana Caklová, Mgr. Petra Zavřelová

2. Řemeslný kroužek - Mgr. Jiří Vaněk

3. Rukodělný kroužek - Mgr. Jitka Vymetalová, Mgr. Světluše Hudcová

4. Turistický kroužek - Mgr. Marcela Adámková, Mgr. Ilona Čermáková, Mgr. Dagmar Soukupová

5. Futsalový kroužek - Mgr. Tomáš Suchomel

6. Kroužek basketbalu - Mgr. Tomáš Suchomel

7. Kroužek vaření - Mgr. Kateřina Kotíková

8. Kroužek sportovních her - Mgr. Žaneta Závišková, Mgr. Veronika Hlavsová

9. Kroužek pohybových aktivit - Mgr. Jana Klinecká