Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Zájmové kroužky

Ve školním roce 2022/2023 se mohou naši žáci zapojit do zájmové činnosti. Organizaci, čas a další podmínky si zájemci domluví s jednotlivými vyučujícími. 

Žáci naší školy mají kroužky zdarma.

Kroužek keramiky – Hana Caklová, Mgr. Petra Zavřelová

Řemeslný kroužek - Mgr. Jiří Vaněk

Rukodělný kroužek - Mgr. Jitka Vymetalová, Mgr. Světluše Hudcová

Turistický kroužek - Mgr. Marcela Adámková, Mgr. Ilona Čermáková, Mgr. Dagmar Soukupová

Kroužek atletiky - Mgr. Jiří Vaněk

Kroužek basketbalu - Mgr. Tomáš Suchomel

Kroužek vaření - Mgr. Kateřina Kotíková