Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

O školní družině

      Školní družina je výchovně-vzdělávací zařízení, které vyplňuje volný čas žáků mezi výukou ve škole a návratem domů. Ve školní družině neprobíhá klasické školní vyučování.
      ŠD zahrnuje výchovně vzdělávací, odpočinkové a zájmové činnosti či přípravu na vyučování. ŠD plní částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu mimo vyučování. Její činnost se řídí vzdělávacím programem pro ŠD.

      Školní družina je součástí ZŠ Resslova Hlinsko a realizuje se v budově B, která byla v roce 2019 kompletně zrekonstruována. Je vybavena novým nábytkem, pomůckami a rekuperací vzduchu. ŠD v současném školním roce navštěvuje 118 žáků, kteří jsou rozděleni do 5 oddělení. Ranní družina je žákům k dispozici od 6.15 - 7.45. Odpolední provoz záčíná po skončení vyučování a končí v 16.40.

      Po skončení vyučování vychovatelé doprovází děti na oběd do školní jídelny a zajišťují tak bezpečný přesun dětí nejen do školní jídelny, ale také při cestě zpět do družiny. Je kladen důraz na osvojování hygienických návyků, pravidel správného stolování, společenského chování, oblékání a úklidu. Vychovatelé realizují činnosti, které jsou obsahově bohaté a smysluplně plánují žákům jejich aktivní odpočinek. Do aktivního odpočinku zařazujeme pravidelné vycházky do přírody, různé pohybové aktivity a hry rozvíjející dovednosti dětí, ke kterým je využívána i školní zahrada. ŠD umožňuje žákům vzájemný sociální kontakt a upevňuje vztahy mezi dětmi pomocí společenských her, či spontánních aktivit. Žákům jsou k dispozici interaktivní hračky a pomůcky, např. tablety s výukovými programy, interaktivní tabule, počítač, CD a DVD přehrávač. Žáci také mohou využívat velké množství materiálu k malování a tvoření. Vychovatelé během celého školního roku pro žáky připravují zajímavé akce jako jsou opékání vuřtů v přírodě, pouštění draků, divadelní představení, exkurze, soutěže, turnaje a mnohé další.

Zaměstnanci školní družiny

  1. oddělení - vedoucí vychovatelka Brigita Adelová
  2. oddělení - vychovatelka Mgr. Tereza Teislerová
  3. oddělení - vychovatelka Eliška Dostálová, Dis.
  4. oddělení - vychovatel Bc. Pavel Polanský
  5. oddělení - vychovatelka Vladimíra Křivská

Kontakty

ŠD – mobil 724 291 247

Řád školní družiny