Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

O škole

Základní škola Resslova se řadí mezi školy, které se mohou pochlubit více než stodesetiletou tradicí

Budova školy byla vystavěna v letech 1903-1904 podle plánů architekta Ladislava Skřivánka. Původně to byla škola chlapecká a pod tímto názvem ji někteří hlinečtí občané znají dodnes. 

V současné době využívá naše škola kromě hlavní budovy ještě dva další objekty, které leží v bezprostřední blízkosti. Celý školní areál je propojen zahradou, jež slouží dětem ve chvílích volna. 

V hlavní budově je umístěno ředitelství školy, třídy 2. stupně a některé vyšší třídy 1. stupně. Ve vedlejších budovách se učí naši nejmladší žáci a své zázemí zde má také školní družina. Školní jídelna se nachází nedaleko (cca 100 m) od školy. 

Máme nadstandardně vybavenou školní dílnu. V roce 2016 jsme nakoupili za čtvrt miliónu nové populární a tradiční knihy do školní knihovny, které si žáci mohou půjčovat i prostřednictvím našich webových stránek. Snažíme se tak podpořit čtenářskou gramotnost našich žáků.

V přízemí hlavní budovy máme nově vybudovaný čtenářský koutek, posezení pro konzumaci svačin a máme zde také terárium.

Díky výhodné poloze v centru města navštěvují tuto školu žáci z celého Hlinska i okolí. Dojíždějí k nám žáci z Čertoviny, Dřevíkova, Hamrů, Holetína, Chlumětína, Chlumu, Jeníkova, Kameniček, Kladna, Mířetic, Rváčova, Sobiňova, Srní, Studnic, Svobodných Hamrů, Vítanova, Vojtěchova, Vortové a Vrbatova Kostelce. Na naši „Resslovku“ nyní dochází 372 žáků

Vzdělání i morálka

Velký důraz je na naší škole kladen na vzdělání i morálku. Žáci jsou vedeni ke slušnosti k dospělým i k sobě navzájem. Naším prvořadým cílem je žáky připravit k dalšímu studiu tak, aby obstáli jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti morálních hodnot.

Propagujeme osvědčenou tradiční výuku v kombinaci s moderními prvky. Při výuce využíváme interaktivní tabule s dokovacími stanicemi, žáci pracují s internetem a moderními pomůckami a několikrát do roka probíhají projektové dny zaměřené na určitá témata (Vánoce, měsíc knihy, Velikonoce, sport,..). 

Na naší škole vyučujeme anglický a německý jazyk ve specializované jazykové učebně s moderní technologií. Kromě kmenových tříd využíváme speciální učebny přírodopisu, hudební výchovy, chemie, fyziky a výpočetní techniky. 

Pravidelné soutěže a výstavy

V rámci vyučování se žáci školy účastní různých sportovních i vědomostních soutěží, kde se umísťují na velice pěkných místech. Organizujeme tradičně vánoční zpívání s jarmarkem a adventní sbírku, jejíž výtěžek je zasílán na adventní charitativní koncert. 

Naše škola je také pořadatelem pěvecké soutěže Hlinecká nota, kde soutěží žáci ze základních škol a nižších ročníků gymnázia v Hlinsku. Vždy naplněné MFC Hlinsko dokládá popularitu soutěže.

Veliký ohlas a návštěvnost, až několik tisíc, mají rovněž sezónní výstavy pořádané v prostorách školy. Zápisy v pamětní knize to dokládají.

Meteostanice

Prostřednictvím našich webových stránek můžete také sledovat počasí v Hlinsku. Naše Rosnička - meteorologická stanice ukazuje jak momentální stav, tak i předpověď počasí.

Prezentace školy 2020