Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Veřejné zakázky

1. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim

vyzývá dodavatele dle čl. 2.3 směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 01/2017/R, ve znění dodatku č. 1, vydané v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,(dále jen „ZZVZ“), schválené v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Hlinska, ve znění účinném od 1. července 2019, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

 „Informatika 2022“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim
Sídlo: Resslova 603, 539 01 Hlinsko
: 70913510
e-mail: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz
tel: 469 311 530

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Petr Culek, ředitel školy

Kontaktní osoba: Ing. Petr Culek

Dokumentace k výše uvedené výzvě