Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Vážení rodiče, milí žáci,

v nedávné době proběhl sběr starého papíru a kaštanů. Chceme touto cestou poděkovat za obětavost, ochotu a vstřícnost vám všem, kteří jste se sběru účastnili.

Bylo nasbíráno 3 650 kg papíru a 1 300 kg kaštanů. Za papír bude na účet spolku převedena částka 11 618,- Kč a za kaštany částka 2 600 Kč.

Chceme rovněž poděkovat za to, že jste přispěli k ochraně životního prostředí tím, že starý papír bude druhotně využit.

.