Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

V úterý 19. 9. se po prázdninové pauze opět sešel školní parlament. Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku a svoji funkci zastávají po období celého školního roku. Školní parlament se schází dle potřeby, minimálně ale jednou měsíčně. Na schůzkách zástupci přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu a školnímu prostředí. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i vyučujícím, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráce mezi všemi třídami. Každý člen má za povinnost informovat své spolužáky o průběhu jednání a o projednávaných problémech. Veřejnost je o působení parlamentu informována prostřednictvím zápisů na webových stránkách školy. 

Složení školního parlamentu pro školní rok 2023/2024: 

4. A - Ondřej Borovec, Lucie Boušková

4. B - Pavel Pilař, Nikola Tichá

5. A - Vít Bárta, Anna Solčanská

6. A - Adam Mareš, Štěpánka Vtípilová

6. B - Anděla Malivánková, Amálie Štůlová

7. A - Patrik Severýn, Denisa Tichá

7. B - Ondřej Víšek, Jakub Žák

8. A - Josef Picek, Adéla Šmahelová

9. A - David Černý, Natálie Soukupová

9. B - Petr Hadrava, Terezie Štůlová

předsedkyně: Natálie Soukupová (9. A)

místopředseda: David Černý (9. A)

zástupce za pedagogický sbor: Mgr. Zdeněk Beneš   

1000000618.jpg 1000000615.jpg 1000000620.jpg 1000000621.jpg