Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Projektový den "Povídám, povídám pohádku"

Ve dnech 20. a 21. 3. 2023 se na naší škole konal projektový den "Povídám, povídám pohádku" zaměřený na tvůrčí psaní. Žáci 6. – 9. ročníků se seznámili s úvodní částí příběhu o kouzelníkovi Matyášovi a jejich úkolem bylo ve skupinách dopsat zbytek této společné „knihy“ v podobě samostatných příběhů s uvedenými začátky včetně vytvoření ilustrace ke každému příběhu a vymyšlení závěru „knihy“. Během tohoto projektového dne každá třída absolvovala tvořivou dílnu se spisovatelem Reném Nekudou, v níž se zamýšleli nad tím, jak při psaní příběhu postupovat a jakým způsobem je možné rozvíjet jeho děj.

Pro žáky 1. stupně je v květnu připraven podobně zaměřený projektový den se spisovatelkou Ivonou Březinovou s možností podepsání jejích knih – žáci si tedy mohou přinést na podepsání své vlastní knihy od této autorky.

                    Mgr. Soňa Dobrovolná

IMG_20230321_090541.jpg   IMG_20230321_092704.jpgIMG_20230321_093921.jpg   IMG_20230321_095606.jpgIMG_20230321_095623.jpg  IMG_20230321_101941.jpgIMG_20230321_110005.jpg  IMG_20230321_110035.jpgIMG_20230321_110053.jpg