Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Projekt DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

2. stupeň ZŠ

Od října do prosince 2021 se žáci 2. stupně zapojili do projektu, jehož cílem bylo představit různá témata z oblasti PRIMÁRNÍ PREVENCE. Tato oblast se soustředí na rizikové jevy a rizikové chování a možné následky.

Projekt byl podporován Ministerstvem školství, mládeže  a tělovýchovy ČR a byl realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.

 

V 1 VYUČOVACÍ HODINĚ (případně DISTANČNĚ DOMA)

1 VIDEO                                  8 - 12 minut  - „reálná“ situace + závěrečné shrnutí, vysvětlení

1 ELEKTRONICKÝ KVÍZ         5 -  7  otázek – anonymní, vyhodnocení ihned, žáci zjistili, jak danému tématu                                                                                               porozuměli

 

TÉMATA (videa)

 

  Užívání tabákových výrobků s názvem:  Nekouřit je COOL!

  Stalking s názvem:                                      Umět se bránit je COOL!

  Týrání a zneužívání dětí s názvem:          Nebýt obětí je COOL!

  Užívání návykových látek s názvem:       Neexperimentovat je COOL!

  Domácí násilí s názvem:                            Zastavit domácí násilí je COOL!

  Alkoholismu s názvem:                             Nezačít je COOL!

  Šikana s názvem:                                        Postavit se šikaně je COOL!

  Poruchy příjmu potravy s názvem:         Přijmout se je COOL!

  Sebepoškozování s názvem:                    Přijmout pomoc je COOL!

  Nelátkové závislosti s názvem:                Nebýt závislý je COOL!

 

 

Projekt byl vytvořen spolkem PRESAFE, na jehož webových stránkách lze najít spoustu dalších zajímavých odkazů a informací nejen z oblasti rizikového chování.