Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Milí žáci,

obracíme se na vás s prosbou o pomoc s připravovaným projektem.

Připravujeme Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hlinecko pro období let 2021 – 2027, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli nadále rozvíjet venkovskou oblast.

V této strategii bude i podkapitola věnovaná venkovské mládeži. Na vás se obracíme s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku.

Předem velmi děkujeme za spolupráci.

                                                                                                                                                                     Kancelář MAS Hlinecko

Dotazník můžete vyplnit zde:

Dotazník