Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

PODPORUJEME STÁVKU

I přesto, že se 27. 11. 2023 do celodenní stávky aktivně nezapojíme a výuka bude probíhat podle rozvrhu, uvědomujeme si závažnost situace a celodenní stávka má naši plnou podporu.

Nesouhlasíme:

  • se snižováním maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu. V důsledku toho dojde ke snížení počtu hodin věnovaných výuce - tedy k omezení možnosti dělit třídy na méně početné studijní skupiny, ve kterých probíhá efektivnější výuka s možností individuálnějšího přístupu k žákům.
  • se snižováním objemu finančních prostředků na platy nepedagogických pracovníků - bez školníků, uklízeček, účetních a hospodářek nelze zajistit bezproblémový provoz školy, s nedostatkem kuchařek a kuchařů dojde k omezení kvality a dostupnosti stravování.
  • s omezováním finančních prostředků na asistenty pedagoga - omezování počtu asistentek/asistentů pedagoga je v rozporu s principy společného vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách a ovlivní kvalitu výuky jako celku.

 

                                                                                                                                                                             zaměstnanci ZŠ Resslova