Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. dubna 2021 bude platit dle nařízení vlády ČR nová organizace výuky.

1. stupeň (1. – 5. ročník) bude mít rotační způsob výuky. V praxi to znamená, že v pondělí 12. 4. 2021 nastoupí k prezenční výuce do školy třídy 2.A, 3.B, 4.B a 5.A. Příští týden od pondělí 19. 4. 2021 nastoupí k prezenční výuce třídy 1.A, 1.B, 3.A a 4.A. Poté nastane pravidelné střídání (týden prezenčně, týden distančně).

Od pondělí 12. 4. 2021 bude zprovozněna školní družina (odpolední). Od úterý 13. 4. 2021 bude umožněna přihlášeným dětem i ranní školní družina. Žádáme rodiče, kteří mají zájem o školní družinu (ranní, odpolední), aby se nahlásili nejpozději do pondělí 12. 4. 2021 do 10.00 h. vedoucí školní družiny p. B. Adelové na e-mail: BrigitaAdelova@seznam.cz

Pro žáky 2. stupně platí od pondělí 12. 4. 2021 nový online rozvrh hodin:

Rozvrh online 2. stupeň, od 12. 4. 2021

Žáci 1. stupně (prezenční výuka) se budou vyučovat podle standardního rozvrhu:

Rozvrh 1. stupeň - prezenční         

Třídní učitelé oznámí žákům a zákonným zástupcům některá omezení rozsahu výuky výchovně zaměřených předmětů. 

Pro žáky 1. stupně (distanční výuka) platí od pondělí 12. 4. 2021 stávající online rozvrh hodin:

Rozvrh online 1. stupeň - distanční

Dle nařízení vlády ČR je podmínkou pro účast žáka na prezenční výuce:

  • povinnost 2 x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) podstoupit testování (antigenním testem - provedení testu je jednoduchý úkon, kterého se děti nemusí obávat, viz níže odkaz na video)
  • po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) nosit ochranu úst i nosu (chirurgickou roušku nebo respirátorem bez výdechového ventilu)
  • dezinfekce rukou při každém vstupu do školy
  • dodržování přísných hygienických pravidel

 

Rozpis nástupu žáků 1. stupně na prezenční výuku (poté pravidelné střídání) 

 

12. – 16. 4. 2021

19. – 23. 4. 2021

           2.A

od 7.45 h.

distanční výuka

           3.B

od 8.15 h.

distanční výuka

           4.B

od 8.00 h.

distanční výuka

           5.A

od 7.45 h.

distanční výuka

           1.A

distanční výuka

od 7.45 h.

           1.B

distanční výuka

od 8.00 h.

           3.A

distanční výuka

od 7.45 h.

           4.A

distanční výuka

od 8.00 h.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete psát na zsresslovahlinsko@zsresslova.cz nebo volat na 725 079 334 (ředitel školy).

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

                                                                     Petr Culek (ředitel školy), Iveta Vodová (zástupkyně ředitele) a zaměstnanci školy

Video - testování

Testování - diagram