Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

    Testujeme, aby bylo bezpečno.jpg              covid-postup-pozitivni.jpg

     Po dobu platnosti mimořádného opatření ve škole probíhá pravidelné antigenní testování žáků s frekvencí 1x týdně, vždy v pondělí. Do doby, než budou žáci otestováni, musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.

     Pokud nebude žák přítomen na testování v pondělí na začátku vyučování, ale přijde na vyučování později (popř. jiný následující den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Tito žáci se ihned po svém příchodu ohlásí u třídního učitele (ředitele, zástupkyně ředitele).

     Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (platnost 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).     

  1. V případě pozitivního výsledkuantigenního testu je pozitivně testovaný izolován od ostatních žáků do místnosti k tomu vyhrazené.
  2. Škola kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.   
  3. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu ošetřujícího dětského lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.   
  4. Ostatní žáci zůstávají přítomni ve škole, neboť NEBYLI v kontaktu s pozitivně testovanou osobou 2 dny před odběrem vzorku. 
  5. V případě, kdy test PCR nepotvrdí infekci (tedy PCR test je NEGATIVNÍ)  u žáka ve škole pozitivně testovaného antigenním testem,  informuje neprodleně zákonný zástupce ředitele školy.  
  6. V případě, kdy test PCR potvrdí infekci (tedy PCR test je POZITIVNÍ) u žáka ve škole pozitivně testovaného antigenním testem, informuje neprodleně zákonný zástupce o tomto výsledku ředitele školy.  
  7. Škola bezodkladně zasílá krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu 2 dny před odběrem vzorku nebo 2 dny po jeho odběru v jedné třídě s jiným pozitivně testovaným žákem nebo pedagogickým pracovníkem.  
  8. Další postup pak závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí. KHS postupují v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR pro orgány veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19. 

Kdo o čem rozhoduje?

Testujeme se - pro žáky

Testujeme se - pro rodiče