Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Předáváme informace z Pardubického kraje (viz níže):

Bližší informace podá Školní jídelna Hlinsko (tel.: 469 311 575)

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 dovoluji si Vás tímto informovat o projektu, který Pardubický kraj (na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věci ČR v rámci operačního programu Zaměstnanost plus)  v současné době připravuje a který se týká bezplatného školního stravování pro děti a žáky ve školním roce 2023/2024. Dotační program by měla schválit Rada Pardubického kraje dne 10. 7. 2023, po tomto datu bude dotační program zveřejněn na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách Pardubického kraje v záložce Dotace. Předpokládáme, že žádosti o dotaci na školní rok se budou podávat do 31. 8. 2023. Žádost o dotaci mohou podávat mateřské školy, základní školy, nově i střední školy a konzervatoř a samostatné školní jídelny.

 Předběžné stručné informace k projektu:

  • předpokládaná částka na projekt ve školním roce 2023/2024 činí 2 mil. Kč pro školy zřizované Pardubickým krajem a 4 mil. Kč pro školy a školská zařízení jiných zřizovatelů. Pokud by tyto finanční prostředky nestačily na uspokojení všech žadatelů, bude rozhodovat datum a čas podání žádosti.   
  • podpořeni budou děti a žáci ve věku 2 – 26 let

o   navštěvující mateřskou školu, základní školu, střední školu a konzervatoř (bez ohledu na zřizovatele) a

o   jejichž rodina se v období školního roku 2023/2024 nachází v nepříznivé finanční situaci (rodiče pobírající dávky v hmotné nouzi nebo rodiče, kteří se ocitli v krátkodobé nebo dlouhodobé nepříznivé finanční situaci např. exekuce, úmrtí jednoho z rodičů). Tyto skutečnosti se budou prokazovat čestným prohlášením rodičů, jehož přílohou bude potvrzení Úřadu práce ČR o přiznání dávky v hmotné nouzi (v případě pobírání dávek v hmotné nouzi) nebo vyjádřením 3. strany, kterou může být ředitel školy, OSPOD, sociální pracovníci apod. (v případě krátkodobé nebo dlouhodobé nepříznivé finanční situace)

  •  dětem v mateřských školách bude zdarma poskytováno školní stravování ve formě přesnídávka, oběd a svačina včetně pitného režimu, ostatním bude zdarma poskytnut oběd.
  • předpokládaná výše finanční podpory na dítě/žáka a den, která bude školám a školským zařízením poskytnuta:

 

Bezplatně poskytnuté školní stravování dětem v mateřských školách

56 Kč

Bezplatně poskytnuté školní stravování žákům do 10 let v základních školách

37 Kč

Bezplatně poskytnuté školní stravování žákům ve věku 11 – 14 let v základních a středních školách a v konzervatořích

40 Kč

Bezplatně poskytnuté školní stravování žákům ve věku 15 – 26 let v základních a středních školách a v konzervatořích

44 Kč

   

  • předpokládaný časový harmonogram:

 

o    Vyhlášení dotačního programu Pardubického kraje                               11. 7. 2023

o    Zahájení příjmu žádostí o podporu                                                        12. 7. 2023

o    Ukončení příjmu žádostí o podporu                                                       31. 8. 2023,

o    Realizace předložených projektů                                                           1. 9. 2023 – 30. 6. 2024

o    Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu                                               15. 7. 2024

 

Jsme si vědomi, že termín zveřejnění dotačního programu v průběhu letních prázdnin není optimální, ale čekali jsme na zveřejnění výzvy ze strany MPSV, abychom znali všechny podmínky, za kterých můžeme dotaci školám a školským zařízením poskytnout.

Rovněž zvažujeme, že ve třetím týdnu v srpnu bychom uspořádali webinář, na kterém bychom dotační program podrobněji rozebrali a zodpověděli Vaše dotazy. Na Vaše dotazy budeme samozřejmě odpovídat průběžně i před konáním tohoto webináře, seznam kontaktů pracovníků odboru školství, kteří budou mít dotační program na starosti, bude uveden v dotačním programu (vše bych Vám zároveň zaslala i emailem).  

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, uvítáme, pokud se do programu zapojí co nejvíce škol, aby se mohlo stravovat co nejvíce dětí, které by jinak na obědy chodit nemohly.

 Všem děkuji za spolupráci.

 Přeji hezký den.

 Aneta Kačmariková   

      

Mgr. Aneta Kačmariková, MPA

vedoucí oddělení organizačního a správního

odbor školství

Krajský úřad Pardubického kraje

telefon: +420 466 026 221

aneta.kacmarikova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz
www.klickevzdelani.cz