Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Vážení rodiče,

níže Vám uvádíme aktuální informace k zápisu dětí do první třídy pro školní rok 2021/2022 v naší škole.

Od pondělí 29. 3. 2021(od 6.00 hodin) do čtvrtka 22. 4. 2021 (do 9.00 hodin) bude na našich stránkách spuštěna aplikace Online zápis, kde můžete vyplnit přihlášku a rezervovat si přesný termín zápisu.

I v letošním roce bohužel musí z důvodu epidemiologické situace proběhnout zápis bez osobní přítomnosti dítěte.

Zápis proběhne ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v přízemí hlavní budovy Resslova 603 (vchod proti Minibazaru).

Při zápisu mohou nastat tři situace:

  1. Dítě nastoupí od 1. 9. 2021 do školy.

V tomto případě vyplníte tiskopis Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022 a doručíte do školy.

Žádost o přijetí můžete vyplnit pomocí Online zápisu (webové stránky školy - pravý sloupec), zarezervovat si termín a vyplněnou žádost doručit do školy.

Žádost o přijetí si můžete také stáhnout na našich webových stránkách a vyplněnou žádost doručit do školy.

(Způsoby doručení viz níže.)

       2.  Pro dítě budeme požadovat odklad školní docházky.

- máme již k dispozici oba potřebné dokumenty:

a) doporučení od dětského lékaře

b) doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra nebo klinického psychologa (jedno z těchto tří doporučení)

V tomto případě vyplníte tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky a společně s oběma výše uvedenými dokumenty doručíte do školy.

Žádost o odklad můžete vyplnit pomocí Online zápisu (webové stránky školy - pravý sloupec), zarezervovat si termín a vyplněnou žádost spolu s oběma výše uvedenými dokumenty doručit do školy. Při vyplňování žádosti zaškrtnete - Budeme pro dítě žádat odklad.

Žádost o odklad si můžete také stáhnout na našich webových stránkách a vyplněnou žádost spolu s oběma výše uvedenými dokumenty doručit do školy.

(Způsoby doručení viz níže.) 

  1. Pro dítě budeme požadovat odklad školní docházky.

- nemáme k dispozici oba potřebné dokumenty

V tomto případě vyplníte tiskopisy  Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku základní  školy ve školním roce 2021/2022 a Žádost o odklad povinné školní docházky. 

Oba tiskopisy doručíte do školy – viz níže (Máte-li jedno z uvedených doporučení, doručíte i to. Druhé doporučení je potřeba škole dodat co nejdříve po jeho obdržení.)

 

Způsob doručení dokumentů do školy

 Výše uvedené vyplněné žádosti a dokumenty je potřeba škole doručit nejpozději do čtvrtka 22. dubna 2021 jedním z těchto způsobů:

  1. poštou doporučeným dopisem na adresu Základní škola Resslova, Resslova 603, 539 01 Hlinsko
  2. vhozením do poštovní schránky na budově školy (u hlavního vchodu naproti Minibazaru)
  3. e-mailem na adresu zsresslovahlinsko@zsresslova.cz (dokumenty musí být však podepsány elektronickým podpisem)
  4. datovou schránkou xkwmmd6 (dokumenty musí být však podepsány elektronickým podpisem)
  5. osobně přinést do školy dne 22. dubna 2021 v čase, který jste si rezervovali v aplikaci Online zápisy (v tomto případě Vám zaručujeme, že nebudete muset čekat)
  6. osobně přinést do školy dne 22. dubna 2021 v čase od 10.00 do 16.00 hodin
  7. Může nastat situace, kdy ani jeden z uvedených způsobů nebudete moci využít (např. z důvodu karantény, nemoci,…). V tomto případě je nutné nejpozději do 22. 04. 2021 zavolat na telefon 725 079 334 (ředitel školy) nebo napsat na zsresslovahlinsko@zsresslova.cz (do e-mailu uveďte rovněž číslo Vašeho telefonu, abychom Vám mohli zavolat zpět a domluvit potřebné).

Potřebné dokumenty si můžete stáhnout z níže uvedených odkazů. Při využití aplikace Online zápis Vám předvyplněné dokumenty přijdou přímo do e-mailu.

Po předchozí domluvě si můžete dokumenty vyzvednout i ve škole před zápisem, nebo je obdržíte v den zápisu po příchodu do školy, kde je můžete vyplnit (v případě potřeby Vám pomůžeme).

K zápisu je také potřeba přinést rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz, příp. pas) nejméně jednoho ze zákonných zástupců. Využijete-li dálkové doručení dokumentů, je třeba dodat/přiložit alespoň kopie uvedených dokumentů.

Věříme, že i přes složitost a náročnost současné situace vše společně zvládneme bez problémů. Budete-li potřebovat, pište na zsresslovahlinsko@zsresslova.cz nebo volejte na telefon 725 079 334 (ředitel školy). Rádi Vám pomůžeme.

                                                                                                                                                                                                                    Ředitelství školy

Žádosti můžete stáhnout zde:

Žádost o přijetí

Žádost o odklad