Po 0310172431
Út 04111825 
St 05121926 
Čt 06132027 
 07142128 
So0108152229 
Ne0209162330 

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim

vyzývá dodavatele dle čl. 2.3 směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 01/2017/R, ve znění dodatku č. 1, vydané v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,(dále jen „ZZVZ“), schválené v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Hlinska, ve znění účinném od 1. července 2019, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

 „Výroba nábytku do odborné učebny fyziky“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim

Sídlo: Resslova 603, 539 01 Hlinsko

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Petr Culek, ředitel školy

: 70913510

Kontaktní osoba: Ing. Petr Culek

e-mail: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

tel: 469 311 530

Dokumentace k výše uvedené výzvě je v přiložených dokumentech.

Dokumenty