Po 05121926
Út 06132027
St 07142128
Čt0108152229
0209162330
So0310172431
Ne04111825 

Základní škola


Vítejte na stránkách naší základní školy! 

Základní škola Resslova se řadí mezi školy, které se mohou pochlubit více než stodesetiletou tradicí. 

Budova školy byla vystavěna v letech 1903-1904 podle plánů architekta Ladislava Skřivánka. Původně to byla škola chlapecká a pod tímto názvem ji někteří hlinečtí občané znají dodnes. 

V současné době využívá naše škola kromě hlavní budovy ještě dva další objekty, které leží v bezprostřední blízkosti. Celý školní areál je propojen zahradou, jež slouží dětem ve chvílích volna. 

V hlavní budově je umístěno ředitelství školy, třídy 2. stupně a některé vyšší třídy 1. stupně. Ve vedlejších budovách se učí naši nejmladší žáci a své zázemí zde má také školní družina. Školní jídelna se nachází nedaleko (cca 100 m) od školy. 

Díky výhodné poloze v centru města navštěvují tuto školu žáci z celého Hlinska i okolí. Dojíždějí k nám žáci z Čertoviny, Dřevíkova, Hamrů, Holetína, Chlumětína, Chlumu, Jeníkova, Kameniček, Kladna, Mířetic, Rváčova, Sobiňova, Srní, Studnic, Svobodných Hamrů, Vítanova, Vojtěchova, Vortové a Vrbatova Kostelce. Na naši „Resslovku“ nyní dochází 372 žáků. 

Velký důraz je na naší škole kladen na vzdělání i morálku. Žáci jsou vedeni ke slušnosti k dospělým i k sobě navzájem. Naším prvořadým cílem je žáky připravit k dalšímu studiu tak, aby obstáli jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti morálních hodnot.

Propagujeme osvědčenou tradiční výuku v kombinaci s moderními prvky. Při výuce využíváme interaktivní tabule s dokovacími stanicemi, žáci pracují s internetem a moderními pomůckami a několikrát do roka probíhají projektové dny zaměřené na určitá témata (Vánoce, měsíc knihy, Velikonoce, sport,..). 

Máme nadstandardně vybavenou školní dílnu. V roce 2016 jsme nakoupili za čtvrt miliónu nové populární a tradiční knihy do školní knihovny, které si žáci mohou půjčovat i prostřednictvím našich webových stránek. Snažíme se tak podpořit čtenářskou gramotnost našich žáků.

Prostřednictvím našich webových stránek můžete také sledovat počasí v Hlinsku. Naše Rosnička - meteorologická stanice ukazuje jak momentální stav, tak i předpověď počasí.

Na naší škole vyučujeme anglický a německý jazyk ve specializované jazykové učebně s moderní technologií. Kromě kmenových tříd využíváme speciální učebny (přírodopisu, hudební výchovy, chemie, fyziky a výpočetní techniky). 

V rámci vyučování se žáci školy účastní různých sportovních i vědomostních soutěží, kde se umísťují na velice pěkných místech. Organizujeme tradičně vánoční zpívání s jarmarkem a adventní sbírku, jejíž výtěžek je zasílán na adventní charitativní koncert. 

Naše škola je také pořadatelem pěvecké soutěže Hlinecká nota, kde soutěží žáci ze základních škol a nižších ročníků gymnázia v Hlinsku. Vždy naplněné MFC Hlinsko dokládá popularitu soutěže.

V přízemí hlavní budovy máme nově vybudovaný čtenářský koutek, posezení pro konzumaci svačin a máme zde také terárium.

Veliký ohlas a návštěvnost, až několik tisíc, mají rovněž sezónní výstavy pořádané v prostorách školy. Zápisy v pamětní knize to dokládají.

Dokumenty

Zápis z jednání školního parlamentu ze dne 24. 9. 2020- Zápis z jednání školního parlamentu ze dne 24. 9. 2020 (24.09.2020)
Plán celodružinových akcí na školní rok 2020/2021- Plán celodružinových akcí na školní rok 2020/2021 (23.09.2020)
Řád školní družiny- Řád školní družiny (23.09.2020)
ROZVRH HODIN 2020/21- ROZVRH HODIN 2020/21 (18.09.2020)
Kariérové poradenství - kontakty- Kariérové poradenství - kontakty (18.07.2020)
Burza škol 13. 10. 2020- Burza škol 13. 10. 2020 (18.07.2020)
3.A 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 3.A 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (20.06.2020)
3.B 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 3.B 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (20.06.2020)
7.B-Př 15. týden 22. 6. – 26. 6. 2020- 7.B-Př 15. týden 22. 6. – 26. 6. 2020 (20.06.2020)
Ingrid Víšková- Ingrid Víšková (18.06.2020)
Ingrid Víšková- Ingrid Víšková (18.06.2020)
Ingrid Víšková- Ingrid Víšková (18.06.2020)
Ingrid Víšková- Ingrid Víšková (18.06.2020)
Ingrid Víšková- Ingrid Víšková (18.06.2020)
Ingrid Víšková- Ingrid Víšková (18.06.2020)
9.B-ZEK 15.týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 9.B-ZEK 15.týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
9.B-VKZ 15. týden 22.6. - 26. 6. 2020- 9.B-VKZ 15. týden 22.6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
9.B-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 9.B-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
9.B-PŘ 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 9.B-PŘ 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
9.B-OV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 9.B-OV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
9.A-ZEK 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 9.A-ZEK 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
9.A-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 9.A-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
9.A-PŘ 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 9.A-PŘ 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
8.B-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 8.B-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
8.B-PŘ 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 8.B-PŘ 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
8.B-OV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 8.B-OV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
8.A-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 8.A-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
8.A-PŘ 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 8.A-PŘ 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
7.B-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 7.B-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
7.A-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 7.A-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
6.B-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 6.B-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
6.A-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 6.A-TV 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
6.A-PŘ 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 6.A-PŘ 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
1.A-Prv 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 1.A-Prv 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
1.A-M 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 1.A-M 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
1.A-Čj 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 1.A-Čj 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
2.B 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 2.B 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
2.A 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020- 2.A 15. týden 22. 6. - 26. 6. 2020 (18.06.2020)
8.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (13.06.2020)
8.B-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (13.06.2020)
6.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (13.06.2020)
4. A VL 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 4. A VL 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
4. A PŘ 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020- 4. A PŘ 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020 (12.06.2020)
4. A M 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020- 4. A M 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020 (12.06.2020)
4. A ČJ 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020- 4. A ČJ 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7. A-Př 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7. A-Př 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6. B-Př 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6. B-Př 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020- Informace pro rodiče a žáky ke sběru papíru od 15. 06. 2020 (12.06.2020)
9.B-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.B-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.B-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.B-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.B-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.B-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.B-M 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020- 7.B-M 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.A-M 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020- 7.A-M 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.B-F 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020- 6.B-F 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.A-F 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020- 6.A-F 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.A-M 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020- 6.A-M 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.B-VV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-VV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.B-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.B-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.A-VV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.A-VV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.B-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.B-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.A-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.A-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.A-AJ(HISLOP) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.A-AJ(HISLOP) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
5.B-AJ(HISLOP) 14. týden 15. 6. - 19. 6.2020- 5.B-AJ(HISLOP) 14. týden 15. 6. - 19. 6.2020 (12.06.2020)
5.A-AJ(HISLOP) 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 5.A-AJ(HISLOP) 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (12.06.2020)
4.A-PČ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 4.A-PČ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
4.A-INF 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 4.A-INF 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
4.A-AJ(HISLOP) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 4.A-AJ(HISLOP) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
3.A-AJ(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 3.A-AJ(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
3.B-AJ(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 3.B-AJ(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
4.A-AJ(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 4.A-AJ(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
5.B-AJ(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 5.B-AJ(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.B-AJK(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-AJK(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.A-AJK(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.A-AJK(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.B-AJ(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.B-AJ(ZA) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.B-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.B-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.B-CH 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.B-CH 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.A-CH 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-CH 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.B-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.B-CH 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-CH 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.A-CH 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.A-CH 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.B-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.B-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.A-VKZ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-VKZ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.A-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.A-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.B-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.B-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.A-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.A-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.A-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.A-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.A-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.A-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.B-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.B-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.B-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.B-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.A-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.A-NJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.A-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.A-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
5.B-VL 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 5.B-VL 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
5.B-PŘ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 5.B-PŘ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
5.B-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 5.B-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
5.B-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 5.B-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
5.A-VL 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 5.A-VL 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
5.A-PŘ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 5.A-PŘ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
5.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 5.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
5.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 5.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.B-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.B-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.A-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.A-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.B-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.A-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.A-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.B-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.B-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.A-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.A-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.B-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.B-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.B-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.B-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.A-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.A-Z 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.A-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.A-D 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
2.B-PRV 14. týden 15. 6. - 19.6. 2020- 2.B-PRV 14. týden 15. 6. - 19.6. 2020 (12.06.2020)
2.B-M 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 2.B-M 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (12.06.2020)
2.B-ČJ 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 2.B-ČJ 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (12.06.2020)
2.A-PRV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 2.A-PRV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
2.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 2.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
2.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 2.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.B-F 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-F 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
8.A-F 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.A-F 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.B-F 14. týdne 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.B-F 14. týdne 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
7.A-F 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.A-F 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
6.B-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.B-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (12.06.2020)
9.B-ZEK 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.B-ZEK 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
9.B-VKZ 14. týden 15.6. - 19. 6. 2020- 9.B-VKZ 14. týden 15.6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
9.B-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 9.B-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (11.06.2020)
9.B-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.B-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
9.B-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.B-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
9.A-ZEK 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-ZEK 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
9.A-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 9.A-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (11.06.2020)
9.A-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
8.B-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 8.B-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (11.06.2020)
8.B-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
8.B-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
8.A-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 8.A-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (11.06.2020)
8.A-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.A-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
7.B-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 7.B-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (11.06.2020)
7.B-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.B-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
7.A-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 7.A-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (11.06.2020)
6.B-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 6.B-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (11.06.2020)
6.A-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 6.A-TV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (11.06.2020)
6.A-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.A-PR 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
9.B-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.B-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
9.A-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-OV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
9.A-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 9.A-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
8.B-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.B-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
8.A-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 8.A-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
7.A-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 7.A-AJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
6.B-AJ(JU) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.B-AJ(JU) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
6.A-AJ(JU) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 6.A-AJ(JU) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
5.A-AJ(JU) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 5.A-AJ(JU) 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
3.B.-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 3.B.-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
3.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 3.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
3.B-CJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 3.B-CJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
3.A-CJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 3.A-CJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
3.B.-PRV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 3.B.-PRV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
3.A.-PRV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 3.A.-PRV 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
1.A-PRV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020- 1.A-PRV 14. týden 15. 6. -19. 6. 2020 (11.06.2020)
1.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 1.A-M 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
1.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020- 1.A-ČJ 14. týden 15. 6. - 19. 6. 2020 (11.06.2020)
8.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (08.06.2020)
7.B-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.B-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (07.06.2020)
6.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7. A-Př 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7. A-Př 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6. B-Př 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6. B-Př 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
Hodnocení veřejné zakázky- Hodnocení veřejné zakázky (05.06.2020)
7.B-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.B-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.B-OV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.B-OV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.A-OV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.A-OV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.A-AJ(HISLOP) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.A-AJ(HISLOP) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.B-AJ(HISLOP) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.B-AJ(HISLOP) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.A-AJ(HISLOP) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.A-AJ(HISLOP) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
4.A-AJ(HISLOP) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 4.A-AJ(HISLOP) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
1.A-Prv 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 1.A-Prv 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
1.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 1.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
1.A-Čj 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 1.A-Čj 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.B-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-OV 13.týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-OV 13.týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.A-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.A-AJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.B-AJ(JŮ) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.B-AJ(JŮ) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.A-AJ(JŮ) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.A-AJ(JŮ) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.A-AJ(JŮ) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.A-AJ(JŮ) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
4.A-VL 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 4.A-VL 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
4.A-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 4.A-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
4.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 4.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
4.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 4.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.B-Vl 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.B-Vl 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.B-Př 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.B-Př 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.B-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.B-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.B-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.B-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.A-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.A-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.B-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.B-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.B-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.B-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.A-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.A-Z 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.A-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.A-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
3.B-PRV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 3.B-PRV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
3.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 3.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
3.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 3.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-AJK(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-AJK(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-AJK(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-AJK(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.B-AJ (ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.B-AJ (ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.B-AJ(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.B-AJ(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
4.A-AJ(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 4.A-AJ(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
3.B-AJ(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 3.B-AJ(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
3.A-AJ(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 3.A-AJ(ZA) 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-Ch 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.B-Ch 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-Ch 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-Ch 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-Ch 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-Ch 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-Ch 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-Ch 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.A-VL 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.A-VL 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.A-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.A-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
5.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 5.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.B-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.B-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.B-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.A-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.A-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.B-VKZ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.B-VKZ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-ZEK 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.B-ZEK 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-VKZ 13. týden 8.6. - 12. 6. 2020- 9.B-VKZ 13. týden 8.6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-TV 13. týden 8. 6. -12. 6. 2020- 9.B-TV 13. týden 8. 6. -12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.B-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-OV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.B-OV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-ZEK 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-ZEK 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-TV 13. týden 8. 6. -12. 6. 2020- 9.A-TV 13. týden 8. 6. -12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-TV 13. týden 8. 6. -12. 6. 2020- 8.B-TV 13. týden 8. 6. -12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-OV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-OV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-TV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-TV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.B-TV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.B-TV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.A-TV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.A-TV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.B-TV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.B-TV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.A-TV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.A-TV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
6.A-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.A-PŘ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
2.A-PRV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 2.A-PRV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
2.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 2.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
2.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 2.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.B-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.B-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-VKZ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-VKZ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
9.A-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 9.A-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.B-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-OV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-OV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
8.A-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 8.A-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.B-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.B-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.B-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.B-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.A-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.A-NJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
7.A-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.A-D 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
2.B-PRV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 2.B-PRV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
2.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 2.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
2.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 2.B-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
3.A-PRV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 3.A-PRV 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
3.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 3.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
3.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 3.A-ČJ 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (05.06.2020)
Konzultace k volbě povolání- Konzultace k volbě povolání (05.06.2020)
7.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.B-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (04.06.2020)
7.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 7.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (04.06.2020)
6.B-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.B-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (04.06.2020)
6.A-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.A-F 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (04.06.2020)
6.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020- 6.A-M 13. týden 8. 6. - 12. 6. 2020 (04.06.2020)
Souhlas pro žáky druhého stupně- Souhlas pro žáky druhého stupně (03.06.2020)
9.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (31.05.2020)
9.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (31.05.2020)
8.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (30.05.2020)
6.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (30.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020- Vyhodnocení přírodovědné soutěže ve školním roce 2019 2020 (29.05.2020)
Informace pro rodiče žáků druhého stupně- Informace pro rodiče žáků druhého stupně (29.05.2020)
Informace pro rodiče žáků druhého stupně- Informace pro rodiče žáků druhého stupně (29.05.2020)
Informace pro rodiče žáků druhého stupně- Informace pro rodiče žáků druhého stupně (29.05.2020)
Informace pro rodiče žáků druhého stupně- Informace pro rodiče žáků druhého stupně (29.05.2020)
Informace pro rodiče žáků druhého stupně- Informace pro rodiče žáků druhého stupně (29.05.2020)
Informace pro rodiče žáků druhého stupně- Informace pro rodiče žáků druhého stupně (29.05.2020)
Informace pro rodiče žáků druhého stupně- Informace pro rodiče žáků druhého stupně (29.05.2020)
Informace pro rodiče žáků druhého stupně- Informace pro rodiče žáků druhého stupně (29.05.2020)
7. A-Př 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7. A-Př 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6. B-Př 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6. B-Př 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-VV 12. a 13. týden 1. 6. - 12. 6. 2020- 8.B-VV 12. a 13. týden 1. 6. - 12. 6. 2020 (29.05.2020)
7.B-VV 12. - 13. týden 1. 6. - 12. 6. 2020- 7.B-VV 12. - 13. týden 1. 6. - 12. 6. 2020 (29.05.2020)
7.B-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.B-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.A-VV 12. - 13. týden 1. 6. - 12. 6. 2020- 7.A-VV 12. - 13. týden 1. 6. - 12. 6. 2020 (29.05.2020)
6.B-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.B-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.A-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.A-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.A-AJ(HISLOP) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.A-AJ(HISLOP) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.B-AJ(HI) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.B-AJ(HI) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.A(HI) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.A(HI) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
4.A-PC 12. -13. týden 1. 6. - 12. 6. 2020- 4.A-PC 12. -13. týden 1. 6. - 12. 6. 2020 (29.05.2020)
4.A-INF 12. -13. týden 1. 6. - 12. 6. 2020- 4.A-INF 12. -13. týden 1. 6. - 12. 6. 2020 (29.05.2020)
4.A-AJ(HISLOP) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 4.A-AJ(HISLOP) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.A- AJ(JU) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.A- AJ(JU) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.A-AJ(JŮ) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.A-AJ(JŮ) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.B-AJ(JŮ) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.B-AJ(JŮ) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.A-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.A-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.A-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.B-AJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
4.A-VL 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 4.A-VL 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
4.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 4.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
4.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 4.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.B-VL 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.B-VL 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.B-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.B-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.B-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.A-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.B-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.B-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.A-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.A-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.B-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.B-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.B-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.B-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.A-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.A-Z 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.A-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.A-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
3.A-PRV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 3.A-PRV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
3.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 3.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
3.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 3.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-AJK(ZA) 12. týden 1. 6. -5. 6. 2020- 8.B-AJK(ZA) 12. týden 1. 6. -5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.A-AJK(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-AJK(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.B-AJ(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.B-AJ(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.B-AJ(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.B-AJ(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
4.A-AJ(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 4.A-AJ(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
3.B-AJ(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 3.B-AJ(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
3.A-AJ(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 3.A-AJ(ZA) 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-Ch 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-Ch 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A-Ch 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-Ch 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-Ch 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.B-Ch 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.A-Ch 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-Ch 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.A-VL 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.A-VL 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.A-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.A-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
5.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 5.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
1.A-Prv 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 1.A-Prv 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
1.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 1.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
1.A-Čj 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 1.A-Čj 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A- F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A- F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-F 12. týden1. 6. - 5. 6. 2020- 8.B-F 12. týden1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.A-M 12.týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-M 12.týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.A-F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.B-F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.B-F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.A-F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.A-F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.B-VKZ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.B-VKZ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-ZEK 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-ZEK 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-VKZ 12. týden 1.6. - 5. 6. 2020- 9.B-VKZ 12. týden 1.6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A-ZEK 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-ZEK 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.B-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.B-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.B-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.A-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.A-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.B-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.B-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.B-ČJ 12. týden1. 6. - 5. 6. 2020- 6.B-ČJ 12. týden1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.B-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.B-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.A-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.A-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.B-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.B-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.A-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.A-TV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
6.A-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.A-PŘ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
2.A-PRV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 2.A-PRV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
2.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 2.A-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
2.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 2.A-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.B-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.B-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A-VKZ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-VKZ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
9.A-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 9.A-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.B-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.B-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.B-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.A-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-OV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.A-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
8.A-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 8.A-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.B-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.B-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.B-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.B-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.A-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.A-NJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
7.A-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.A-D 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
2.B-PRV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 2.B-PRV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
2.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 2.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
2.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 2.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
3.B-PRV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 3.B-PRV 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
3.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 3.B-M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
3.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 3.B-ČJ 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (29.05.2020)
Zápis ze dne 12. 05. 2020- Zápis ze dne 12. 05. 2020 (29.05.2020)
7.B- M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.B- M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (28.05.2020)
7.A- M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 7.A- M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (28.05.2020)
6.B- F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.B- F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (28.05.2020)
6.A- F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.A- F 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (28.05.2020)
6.A- M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020- 6.A- M 12. týden 1. 6. - 5. 6. 2020 (28.05.2020)
8.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6. B-Př 11. týden 25.5. - 29.5.2020- 6. B-Př 11. týden 25.5. - 29.5.2020 (22.05.2020)
7. A-Př 11. týden 25.5. - 29.5.2020- 7. A-Př 11. týden 25.5. - 29.5.2020 (22.05.2020)
4.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 4.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
4.A-VL 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 4.A-VL 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
4.A-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 4.A-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
4.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 4.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.B-Vl 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.B-Vl 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.B-Př 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.B-Př 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.B-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.B-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.A-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.B-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.A-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.A-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.B-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.B-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.A-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.A-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.B-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.B-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.B-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.B-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.A-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.A-Z 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.A-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.A-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
3.B-PRV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 3.B-PRV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
3.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 3.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
3.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 3.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-AJK(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.B-AJK(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.A-AJK(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.A-AJK(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.B-AJ(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.B-AJ(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.B-AJ(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.B-AJ(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
4.A-AJ(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 4.A-AJ(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
3.B-AJ(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 3.B-AJ(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
3.A-AJ(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 3.A-AJ(ZA) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
2.A-PRV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 2.A-PRV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
2.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 2.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
2.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 2.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
2.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 2.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-Ch 11. týden 25. 5. - 28. 5. 2020- 9.B-Ch 11. týden 25. 5. - 28. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-Ch 11. týden 25. 5. - 28. 5. 2020- 9.A-Ch 11. týden 25. 5. - 28. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-Ch 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.B-Ch 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.A-Ch 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.A-Ch 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.A-VL 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.A-VL 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.A-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.A-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
1.A-Prv 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 1.A-Prv 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
1.A-M 11. týden 25. 5 - 29. 5. 2020- 1.A-M 11. týden 25. 5 - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
1.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 1.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.B-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.A-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.B-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.A-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.A-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.B-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.B-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.A-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.A-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.B-VKZ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.B-VKZ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-ZEK 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.B-ZEK 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-VKZ 11. týden 25.5. - 29. 5. 2020- 9.B-VKZ 11. týden 25.5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020- 9.B-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.B-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-OV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.B-OV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-ZEK 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.A-ZEK 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020- 9.A-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.A-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020- 8.B-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.B-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-OV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.B-OV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.A-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020- 8.A-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.A-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.A-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.B-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020- 7.B-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.B-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.B-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.A-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020- 7.A-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.B-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020- 6.B-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.A-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020- 6.A-TV 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.A-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.A-PŘ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.B-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-VKZ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.A-VKZ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.A-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 9.A-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.B-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.B-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.A-OV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.A-OV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.A-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.A-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.A-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.A-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.B-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.B-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.B-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.B-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.A-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.A-NJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.A-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.A-D 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
3.A-PRV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 3.A-PRV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
3.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 3.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
3.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 3.A-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.B-AJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.B-AJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.B-OV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.B-OV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.A-OV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.A-OV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.A-AJ(HISLOP) 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020- 6.A-AJ(HISLOP) 11. týden 25. 5. -29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.B-AJ(HI) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.B-AJ(HI) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.A-AJ(HI) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.A-AJ(HI) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
4.A AJ(HISLOP) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 4.A AJ(HISLOP) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
2.B-PRV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 2.B-PRV 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
2.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 2.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
2.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 2.B-ČJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.B-AJ 11. týden 25. 4. - 29. 5. 2020- 9.B-AJ 11. týden 25. 4. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
9.A-AJ 11. týden 25. 4. - 29. 5. 2020- 9.A-AJ 11. týden 25. 4. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.B-AJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.B-AJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
8.A-AJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 8.A-AJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.A-AJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.A-AJ 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.B-AJ(JŮ) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.B-AJ(JŮ) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.A-AJ(JŮ) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.A-AJ(JŮ) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
5.A-AJ(JŮ) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 5.A-AJ(JŮ) 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
Příloha č. 14 Vizualizace – levá strana učebny- Příloha č. 14 Vizualizace – levá strana učebny (22.05.2020)
Příloha č. 17 Vizualizace – výkres pohled shora- Příloha č. 17 Vizualizace – výkres pohled shora (22.05.2020)
Příloha č. 16 Vizualizace – pohled shora- Příloha č. 16 Vizualizace – pohled shora (22.05.2020)
Příloha č. 15 Vizualizace – levá stěna učebny- Příloha č. 15 Vizualizace – levá stěna učebny (22.05.2020)
Příloha č. 13 Vizualizace – úložné skříně- Příloha č. 13 Vizualizace – úložné skříně (22.05.2020)
Příloha č. 12 Vizualizace – pohled zezadu třídy- Příloha č. 12 Vizualizace – pohled zezadu třídy (22.05.2020)
Příloha č. 11 Vizualizace – pohled od katedry- Příloha č. 11 Vizualizace – pohled od katedry (22.05.2020)
Příloha č. 10 Půdorys rozmístění nábytku- Příloha č. 10 Půdorys rozmístění nábytku (22.05.2020)
Příloha č. 9  Výkres – úložné skříně- Příloha č. 9 Výkres – úložné skříně (22.05.2020)
Příloha č. 8  Výkres – pult- Příloha č. 8 Výkres – pult (22.05.2020)
Příloha č. 7  Výkres – psací stoly- Příloha č. 7 Výkres – psací stoly (22.05.2020)
Příloha č. 6  Výkres – police- Příloha č. 6 Výkres – police (22.05.2020)
Příloha č. 5  Technický list- Příloha č. 5 Technický list (22.05.2020)
Příloha č. 4 	 Soupis prací a dodávek- Příloha č. 4 Soupis prací a dodávek (22.05.2020)
Příloha č. 3 	 Seznam výroby nábytku v letech (2015 – 2020)- Příloha č. 3 Seznam výroby nábytku v letech (2015 – 2020) (22.05.2020)
Příloha č. 2 	 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů- Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (22.05.2020)
Příloha č. 1 Krycí list – nábytek fyzika 2020- Příloha č. 1 Krycí list – nábytek fyzika 2020 (22.05.2020)
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (22.05.2020)
7.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.B-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
7.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 7.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.A-M 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.B-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.B-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
6.A-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020- 6.A-F 11. týden 25. 5. - 29. 5. 2020 (22.05.2020)
Organizace docházky prvního stupně od 25. 05. 2020- Organizace docházky prvního stupně od 25. 05. 2020 (21.05.2020)
Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021- Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021 (19.05.2020)
Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021- Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021 (19.05.2020)
Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021- Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021 (19.05.2020)
Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021- Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021 (19.05.2020)
Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021- Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021 (19.05.2020)
Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021- Přihlášení do školní družiny pro nový školní rok 2020 2021 (19.05.2020)
7.A-Př 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.A-Př 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.B-Př 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.B-Př 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-AJ 10. týden 18. 4. - 22. 5. 2020- 9.A-AJ 10. týden 18. 4. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-AJ 10. týden 18. 4. - 22. 5. 2020- 9.B-AJ 10. týden 18. 4. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-OV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.A-OV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.A-AJ(JŮ) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.A-AJ(JŮ) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-AJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-AJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.A-AJ(JŮ) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.A-AJ(JŮ) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.B-AJ(JŮ) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.B-AJ(JŮ) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.A-AJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.A-AJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-AJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-AJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.B-AJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.B-AJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.B-OV 10 týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.B-OV 10 týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.A-OV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.A-OV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.A-AJ(HISLOP) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.A-AJ(HISLOP) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.B-AJ(HISLOP) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.B-AJ(HISLOP) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.A-AJ(HISLOP) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.A-AJ(HISLOP) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
4.A-AJ(HISLOP) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 4.A-AJ(HISLOP) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-ZEK 10. týden 18.5. - 22. 5. 2020- 9.B-ZEK 10. týden 18.5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.B-HV(ZÁ) 10. týden 18. 5. - 31. 5. 2020- 6.B-HV(ZÁ) 10. týden 18. 5. - 31. 5. 2020 (15.05.2020)
4.A-VL 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 4.A-VL 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
4.A-PŘ 10. týden 18.5.-22.5. 2020- 4.A-PŘ 10. týden 18.5.-22.5. 2020 (15.05.2020)
4.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 4.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
4.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 4.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.B-VL 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.B-VL 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.B-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.B-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.B-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.B-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.A-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.B-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.B-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.A-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.A-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.B-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.B-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.B-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.B-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.A-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.A-Z 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.A-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.A-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
3.A-PRV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 3.A-PRV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
3.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 3.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
3.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 3.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-AJK(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-AJK(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-AJK(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-AJK(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.B-AJ(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.B-AJ(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.B-AJ(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.B-AJ(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
4.A-AJ(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 4.A-AJ(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
3.B-AJ(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 3.B-AJ(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
3.A-AJ(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 3.A-AJ(ZA) 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-Ch 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.B-Ch 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-Ch 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.A-Ch 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-Ch 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-Ch 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-Ch 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-Ch 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.A-VL 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.A-VL 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.A-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.A-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
5.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 5.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
1.A-PRV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 1.A-PRV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
1.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 1.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
1.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 1.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.B-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.A-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.B-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.B-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.A-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.A-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.B-VKZ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.B-VKZ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-VKZ 10. týden 18.5. - 22. 5. 2020- 9.B-VKZ 10. týden 18.5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-TV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.B-TV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.B-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-OV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.B-OV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-ZEK 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.A-ZEK 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-TV 10. týden 18. 5. -22. 5. 2020- 9.A-TV 10. týden 18. 5. -22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.A-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-TV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-TV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-OV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-OV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-TV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-TV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.B-TV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.B-TV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.B-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.B-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.A-TV 10. týden 18. 5. -22. 5. 2020- 7.A-TV 10. týden 18. 5. -22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.B-TV 10. týden 18. 5. -22. 5. 2020- 6.B-TV 10. týden 18. 5. -22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.A-TV 10. týden 18. 5. -22. 5. 2020- 6.A-TV 10. týden 18. 5. -22. 5. 2020 (15.05.2020)
6.A-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.A-PŘ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
2.A-PRV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 2.A-PRV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
2.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 2.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
2.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 2.A-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.B-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.B-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-VKZ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.A-VKZ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.A-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
9.A-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 9.A-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.B-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-OV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-OV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
8.A-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 8.A-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.B-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.B-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.B-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.B-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.A-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.A-NJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.A-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.A-D 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
2.B-PRV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 2.B-PRV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
2.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 2.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
2.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 2.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
3.B-PRV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 3.B-PRV 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
3.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 3.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
3.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 3.B-ČJ 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (15.05.2020)
7.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.B-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (14.05.2020)
7.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 7.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (14.05.2020)
6.B-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.B-F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (14.05.2020)
6.A- F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.A- F 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (14.05.2020)
6.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020- 6.A-M 10. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 (14.05.2020)
9.B-F 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.B-F 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (12.05.2020)
8.B-VV 9. a 10. týden 11. 5. - 22. 5. 2020- 8.B-VV 9. a 10. týden 11. 5. - 22. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-VV 9. a 10. týden 11. 5. - 22. 5. 2020- 7.B-VV 9. a 10. týden 11. 5. - 22. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-AJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.B-AJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.A-VV 9. a 10. týden 11. 5. - 22. 5. 2020- 7.A-VV 9. a 10. týden 11. 5. - 22. 5. 2020 (08.05.2020)
6.B-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.B-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.A-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.A-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.A-AJ(HISLOP) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.A-AJ(HISLOP) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.B-AJ(HISLOP) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.B-AJ(HISLOP) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.A-AJ(HISLOP) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.A-AJ(HISLOP) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
4.A-PČ 9. a 10. týden 11. 5. - 22. 5. 2020- 4.A-PČ 9. a 10. týden 11. 5. - 22. 5. 2020 (08.05.2020)
4.A-INF 9. a 10. týden 11. 5. - 22. 5. 2020- 4.A-INF 9. a 10. týden 11. 5. - 22. 5. 2020 (08.05.2020)
4.A-AJ(HISLOP) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 4.A-AJ(HISLOP) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
Dopis pro rodiče 8. 5. 2020- Dopis pro rodiče 8. 5. 2020 (08.05.2020)
Dopis pro rodiče 8. 5. 2020- Dopis pro rodiče 8. 5. 2020 (08.05.2020)
4.A VL 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 4.A VL 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
4.A PŘ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 4.A PŘ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
4.A M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 4.A M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
4.A ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 4.A ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.B-AJ 9. týden 11. 4. - 15. 5. 2020- 9.B-AJ 9. týden 11. 4. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-OV 9.týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.A-OV 9.týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-AJ 9. týden 11. 4. - 15. 5. 2020- 9.A-AJ 9. týden 11. 4. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-AJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.B-AJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A-AJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.A-AJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.A-AJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.A-AJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.B-AJ(JŮ) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.B-AJ(JŮ) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.A-AJ(JŮ) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.A-AJ(JŮ) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.A-AJ(JŮ) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.A-AJ(JŮ) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
7.A-Př 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.A-Př 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
6.B-Př 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.B-Př 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené!- Pozvánka na přírodovědnou soutěž pro všechny žáky školy, nejen přihlášené! (08.05.2020)
6.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-AJK(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.B-AJK(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A- AJK(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.A- AJK(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.B-AJ(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.B-AJ(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.B-AJ(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.B-AJ(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
4.A-AJ(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 4.A-AJ(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
3.B-AJ(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 3.B-AJ(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
3.A-AJ(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 3.A-AJ(ZA) 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.B-Vl 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.B-Vl 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.B-Př 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.B-Př 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.B-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.B-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-VKZ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.B-VKZ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.B-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.A-VKZ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.A-VKZ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.A-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.A-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.A-VKZ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.A-VKZ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.B-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.B-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.B-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.B-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.A-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.B-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.A-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.B-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.A-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.A-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.B-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.B-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.B-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.B-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.A-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.A-Z 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.A-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.A-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
3.B-PRV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 3.B-PRV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
3.B-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 3.B-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
3.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 3.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
2.A-PRV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 2.A-PRV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
2.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 2.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
2.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 2.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
PL - DEN MATEK- PL - DEN MATEK (08.05.2020)
9.B-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.B-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.B-Ch 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.B-Ch 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-Ch 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.A-Ch 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-M 9. týden 11. 5. - 14. 5. 2020- 8.B-M 9. týden 11. 5. - 14. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-Ch 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.B-Ch 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A-Ch 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.A-Ch 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.A-VL 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.A-VL 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.A-PŘ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.A-PŘ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
5.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 5.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-F 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.A-F 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-F 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020- 8.B-F 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A-M 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020- 8.A-M 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A-F 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.A-F 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-F 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020- 7.B-F 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.A-F 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020- 7.A-F 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.B-VKZ 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020- 6.B-VKZ 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.B-M 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020- 6.B-M 9. týden11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.B-ZEK 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.B-ZEK 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.B-VKZ 9. týden 11.5. - 15. 5. 2020- 9.B-VKZ 9. týden 11.5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.B-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020- 9.B-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.B-PR 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.B-PR 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.B-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.B-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-ZEK 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.A-ZEK 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020- 9.A-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-PR 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.A-PR 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020- 8.B-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-PR 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.B-PR 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.B-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020- 8.A-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A-PR 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.A-PR 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020- 7.B-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-PR 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.B-PR 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.A-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020- 7.A-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.B-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020- 6.B-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.A-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020- 6.A-TV 9. týden 11. 5. -15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.A-PŘ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.A-PŘ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.B-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.B-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-VKZ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.A-VKZ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.A-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
9.A-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 9.A-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.B-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.B-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.B-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.A-OV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.A-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
8.A-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 8.A-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.B-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.B-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.A-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.A-NJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
7.A-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.A-D 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
3.A-PRV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 3.A-PRV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
3.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 3.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
3.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 3.A-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
2.B-PRV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 2.B-PRV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
2.B-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 2.B-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
2.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 2.B-ČJ 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
PL - DEN MATEK- PL - DEN MATEK (08.05.2020)
1.A-PRV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 1.A-PRV 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
1.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 1.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
1.A-ČJ 9. týden 11. 5 - 15. 5. 2020- 1.A-ČJ 9. týden 11. 5 - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.B-F 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.B-F 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (08.05.2020)
6.B-OV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.B-OV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (08.05.2020)
7.B-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.B-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (07.05.2020)
7.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 7.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (07.05.2020)
6.A-F 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.A-F 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (07.05.2020)
6.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020- 6.A-M 9. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 (07.05.2020)
Sdělení pro zákonné zástupce žáků prvního stupně- Sdělení pro zákonné zástupce žáků prvního stupně (07.05.2020)
Čestné prohlášení- Čestné prohlášení (06.05.2020)
Sdělení pro zákonné zástupce žáků devátého ročníku- Sdělení pro zákonné zástupce žáků devátého ročníku (06.05.2020)
8.A-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.A-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (05.05.2020)
6.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
Upozornění žákům devátého ročníku a jejich zákonné zástupce- Upozornění žákům devátého ročníku a jejich zákonné zástupce (01.05.2020)
Upozornění žákům devátého ročníku a jejich zákonné zástupce- Upozornění žákům devátého ročníku a jejich zákonné zástupce (01.05.2020)
2.A-PRV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 2.A-PRV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.B-AJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.B-AJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.A-OV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.A-OV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.A-AJ(HISLOP) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.A-AJ(HISLOP) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.B-AJ(HISLOP) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.B-AJ(HISLOP) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.A-AJ(HISLOP) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.A-AJ(HISLOP) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
4.A-AJ(HISLOP) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 4.A-AJ(HISLOP) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-AJ 8. týden 4. 4. - 8. 5. 2020- 9.B-AJ 8. týden 4. 4. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-AJ 8. týden 4. 4. - 8. 5. 2020- 9.A-AJ 8. týden 4. 4. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A OV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A OV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-AJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.B-AJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.A-AJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.A-AJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.A-AJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.A-AJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.B-AJ(JŮ) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.B-AJ(JŮ) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.A-AJ(JŮ) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.A-AJ(JŮ) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.A-AJ(JŮ) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.A-AJ(JŮ) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 7. 5. 2020- 8.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 7. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 7. 5. 2020- 8.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 7. 5. 2020 (01.05.2020)
6.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 7. 5. 2020- 6.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 7. 5. 2020 (01.05.2020)
1.A-PRV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 1.A-PRV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
1.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 1.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
1.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 1.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.B-VL 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.B-VL 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.B-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.B-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-AJK(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.B-AJK(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
3.A-AJ(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 3.A-AJ(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
3.B-AJ(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 3.B-AJ(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
4.A-AJ(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 4.A-AJ(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.B-AJ(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.B-AJ(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.B-AJ(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.B-AJ(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.A-AJK(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.A-AJK(ZA) 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.A-VL 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.A-VL 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.A-PR 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.A-PR 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
5.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 5.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
4.A-VL 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 4.A-VL 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
4.A-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 4.A-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
4.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 4.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
4.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 4.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.B-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.B-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.B-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.A-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.A-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.B-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.B-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.A-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.A-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.A-Př 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.A-Př 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.B-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.B-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.B-Př 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.B-Př 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.B-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.B-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.A-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.A-Z 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.A-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.A-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
3.A-PRV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 3.A-PRV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
3.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 3.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
3.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 3.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-Ch 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.B-Ch 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-Ch 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A-Ch 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-Ch 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.B-Ch 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.A-Ch 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.A-Ch 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.B-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.B-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.A-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.A-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.B-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.B-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.A-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.A-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.B-VKZ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.B-VKZ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-ZEK 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.B-ZEK 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-VKZ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.B-VKZ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.B-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-OV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.B-OV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-ZEK 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A-ZEK 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.B-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.B-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-OV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.B-OV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.A-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.A-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.A-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.A-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.B-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.B-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.B-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.B-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.A-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.A-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.B-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.B-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.A-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.A-TV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.A-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.A-PŘ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
2.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 2.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
2.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 2.A-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.B-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.B-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-VKZ 8.týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A-VKZ 8.týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
9.A-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 9.A-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.B-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.B-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.B-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.A-OV 8. týden 4. 5. 8. 5. 2020- 8.A-OV 8. týden 4. 5. 8. 5. 2020 (01.05.2020)
8.A-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 8.A-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.B-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.B-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.B-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.B-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.A-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.A-NJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.A-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.A-D 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
2.B-PRV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 2.B-PRV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
2.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 2.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
2.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 2.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
3.B-PRV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 3.B-PRV 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
3.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 3.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
3.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 3.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.B-ČJ 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.B-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
7.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 7.A-M 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.B-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.B-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
6.A-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020- 6.A-F 8. týden 4. 5. - 8. 5. 2020 (01.05.2020)
Výsledek zápisu dětí pro školní rok 2020 - 2021- Výsledek zápisu dětí pro školní rok 2020 - 2021 (30.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (28.04.2020)
6.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (28.04.2020)
Dopis ředitele školy a zástupkyně II.- Dopis ředitele školy a zástupkyně II. (26.04.2020)
5.A-PŘ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.A-PŘ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (26.04.2020)
5.A-AJ(JŮ) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.A-AJ(JŮ) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (26.04.2020)
6.A-AJ(JŮ) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.A-AJ(JŮ) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (26.04.2020)
6.B-AJ(JŮ) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.B-AJ(JŮ) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (26.04.2020)
7.A-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.A-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (26.04.2020)
8.A-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.A-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (26.04.2020)
8.B-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.B-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (26.04.2020)
9.A-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.A-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (26.04.2020)
9.A-OV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.A-OV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (26.04.2020)
9.B-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.B-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (26.04.2020)
6.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.A-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.A-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.B-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.B-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.A-Př 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.A-Př 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.B-Př 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.B-Př 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
4.A-VL 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 4.A-VL 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
4.A-TV 7. a 8. týden 27. 4. - 11. 5. 2020- 4.A-TV 7. a 8. týden 27. 4. - 11. 5. 2020 (24.04.2020)
4.A-PŘ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 4.A-PŘ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
4.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 4.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
4.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 4.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
5.B-Vl 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.B-Vl 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
5.B-Př 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.B-Př 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
5.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
5.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.B-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.B-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.B-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.B-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.A-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.A-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.B-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.B-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.A-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.A-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.B-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.B-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.A-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.A-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.B-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.B-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.B-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.B-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.A-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.A-Z 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.A-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.A-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
3.B-PRV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 3.B-PRV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
3.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 3.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
3.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 3.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 30. 4. 2020- 8.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 30. 4. 2020 (24.04.2020)
8.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 30. 4. 2020- 8.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 30. 4. 2020 (24.04.2020)
8.B-AJK(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.B-AJK(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.A-AJK(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.A-AJK(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.B-AJ(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.B-AJ(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
5.B-AJ(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.B-AJ(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
4.A-AJ(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 4.A-AJ(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
3.B-AJ(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 3.B-AJ(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
3.A-AJ(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 3.A-AJ(ZA) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.B-Ch 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.B-Ch 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.A-Ch 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.A-Ch 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.B-Ch 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.B-Ch 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.A-Ch 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.A-Ch 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
5.A-VL 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.A-VL 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
5.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
5.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
1.A-Prv 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 1.A-Prv 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
1.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 1.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
1.A-Čj 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 1.A-Čj 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.B-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.B-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.A-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.A-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.B-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.B-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.A-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.A-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.B-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.B-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.A-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.A-F 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.B-VKZ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.B-VKZ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.B-ZEK 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.B-ZEK 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.B-VKZ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (1)- 9.B-VKZ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (1) (24.04.2020)
9.B-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020- 9.B-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.B-PŘ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.B-PŘ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.B-OV 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.B-OV 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.A-ZEK 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.A-ZEK 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.A-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020- 9.A-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.B-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020- 8.B-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.B-PŘ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.B-PŘ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.B-OV 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.B-OV 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.A-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020- 8.A-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.A-PŘ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.A-PŘ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.B-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020- 7.B-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.B-PŘ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.B-PŘ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.A-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020- 7.A-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.A-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020- 6.A-TV 7.týden 27. 4. -1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.A-PŘ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.A-PŘ 7.týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
Slovní druhy pomůcka- Slovní druhy pomůcka (24.04.2020)
Čtení s křížovkou- Čtení s křížovkou (24.04.2020)
2.A-PRV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 2.A-PRV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
2.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 2.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
2.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 2.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.B-NJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.B-NJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.A-VKZ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.A-VKZ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.A-NJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.A-NJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
9.A-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 9.A-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.B-NJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.B-NJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.B-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.B-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.A-OV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.A-OV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.A-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 8.A-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.B-NJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.B-NJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.B-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.B-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.A-NJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.A-NJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.A-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.A-D 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
Slovní druhy pomůcka- Slovní druhy pomůcka (24.04.2020)
Čtení s křížovkou- Čtení s křížovkou (24.04.2020)
2.B-PRV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 2.B-PRV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
2.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 2.B-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.A-VV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.A-VV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.B-VV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.B-VV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
2.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 2.B-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
3.A-PRV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 3.A-PRV 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
3.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 3.A-M 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
3.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 3.A-ČJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
7.B-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 7.B-AJ 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.A-AJ(HISLOP) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 6.A-AJ(HISLOP) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.A-OV 7. týden 27. 4. -1. 5. 2020- 6.A-OV 7. týden 27. 4. -1. 5. 2020 (24.04.2020)
6.B-OV 7. týden 27. 4. -1. 5. 2020- 6.B-OV 7. týden 27. 4. -1. 5. 2020 (24.04.2020)
5.B(HISLOP) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.B(HISLOP) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
5.A(HISLOP) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020- 5.A(HISLOP) 7. týden 27. 4. - 1. 5. 2020 (24.04.2020)
4.A-AJ(HISLOP) 7. týden 27. 4. -1. 5. 2020- 4.A-AJ(HISLOP) 7. týden 27. 4. -1. 5. 2020 (24.04.2020)
8.B-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.B-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (24.04.2020)
8.A-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.A-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (24.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
Objednávka sešitů- Objednávka sešitů (20.04.2020)
9.B-AJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-AJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-OV 6.týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-OV 6.týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-AJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-AJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.B-AJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.B-AJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.A-AJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.A-AJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-AJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.A-AJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.B-AJ(JU) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.B-AJ(JU) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.A-AJ(JU) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.A-AJ(JU) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.A-AJ(JU) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.A-AJ(JU) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
4.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 4.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
4.A-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 4.A-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
4.A-VL 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 4.A-VL 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.B-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.B-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
4.A ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 4.A ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.B-VL 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.B-VL 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.B-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.B-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.B-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.B-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.B-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.B-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.B-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.B-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.A-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.A-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.A-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.A-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.B-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.B-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.A-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.A-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.B-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.B-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.A-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.A-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.B-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.B-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.A-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.B-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.B-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.B-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.B-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.A-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.A-Z 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.A-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.A-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
3.B-PRV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 3.B-PRV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
3.B-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 3.B-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
3.B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 3.B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8. B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8. B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.B-AJK(ZA) 6. týden 20. 4.- 24. 4. 2020- 8.B-AJK(ZA) 6. týden 20. 4.- 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.A-AJK(ZA) 6. týden 20. 4.- 24. 4. 2020- 8.A-AJK(ZA) 6. týden 20. 4.- 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.B-AJ(ZA) 6. týden 20. 4 - 24. 4. 2020- 6.B-AJ(ZA) 6. týden 20. 4 - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.B-AJ(ZA) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.B-AJ(ZA) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
4.A-AJ(ZA) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 4.A-AJ(ZA) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
3.B-AJ(ZA) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 3.B-AJ(ZA) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
3.A-AJ (ZA) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 3.A-AJ (ZA) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-Ch 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-Ch 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-Ch 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-Ch 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.B-M 6. týden 20. 4. - 23. 4. 2020- 8.B-M 6. týden 20. 4. - 23. 4. 2020 (17.04.2020)
8.B-Ch 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.B-Ch 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.A-Ch 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.A-Ch 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.A-VL 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.A-VL 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.A-PR 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.A-PR 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
1.A-PRV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 1.A-PRV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
1.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 1.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
1.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 1.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-ZEK 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-ZEK 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020- 9.B-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-ZEK 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-ZEK 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020- 9.A-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.B-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020- 8.B-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.B-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.B-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.B-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.B-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.A-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020- 8.A-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.A-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.A-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.B-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020- 7.B-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.B-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.B-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020- 7.A-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.B-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020- 6.B-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.A-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020- 6.A-TV 6. týden 20. 4. -24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.A-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.A-PŘ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.B-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.B-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-Př 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.A-Př 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.A-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.A-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.B-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.B-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.A-F 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.B-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.B-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.B-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.B-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
2.A-PRV 6. týden 20. 4 .- 24. 4. 2020- 2.A-PRV 6. týden 20. 4 .- 24. 4. 2020 (17.04.2020)
2.A-M 6. týden 20. 4 .- 24. 4. 2020- 2.A-M 6. týden 20. 4 .- 24. 4. 2020 (17.04.2020)
2.A-ČJ 6 .týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 2.A-ČJ 6 .týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.B-Př 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.B-Př 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-VKZ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.B-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.B-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.A-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.A-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.A-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 8.A-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.B-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.B-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.B -D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.B -D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.A-NJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.A-D 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 9.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.B-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 7.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
2.B-PRV 6. týden 20. 4 .- 24. 4. 2020- 2.B-PRV 6. týden 20. 4 .- 24. 4. 2020 (17.04.2020)
2.B-M 6. týden 20. 4 .- 24. 4. 2020- 2.B-M 6. týden 20. 4 .- 24. 4. 2020 (17.04.2020)
2.B-ČJ 6. týden 20. 4 .- 24. 4. 2020- 2.B-ČJ 6. týden 20. 4 .- 24. 4. 2020 (17.04.2020)
3.A-PRV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 3.A-PRV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
3.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 3.A-M 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
3.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 3.A-ČJ 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
8.B-VV 6. a 7. týden 20. 4. - 1. 5. 2020- 8.B-VV 6. a 7. týden 20. 4. - 1. 5. 2020 (17.04.2020)
7.B-VV 6. a 7. týden 20. 4. - 1. 5. 2020- 7.B-VV 6. a 7. týden 20. 4. - 1. 5. 2020 (17.04.2020)
7.B-AJ(HISLOP) 6. týden 20.4. -24. 4. 2020- 7.B-AJ(HISLOP) 6. týden 20.4. -24. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-VV 6. a 7. týden 20. 4. - 1. 5. 2020- 7.A-VV 6. a 7. týden 20. 4. - 1. 5. 2020 (17.04.2020)
6.B-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.B-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.A-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.A-OV 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
6.A-AJ(HISLOP) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 6.A-AJ(HISLOP) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.B-AJ(HISLOP) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.B-AJ(HISLOP) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
5.A-AJ(HISLOP) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020- 5.A-AJ(HISLOP) 6. týden 20. 4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
4.A-PČ 6. a 7. týden 20. 4. - 1. 5. 2020- 4.A-PČ 6. a 7. týden 20. 4. - 1. 5. 2020 (17.04.2020)
7.B-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.B-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (17.04.2020)
7.A-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.A-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (17.04.2020)
4.A-AJ(HISLOP) 6. týden 20.4. - 24. 4. 2020- 4.A-AJ(HISLOP) 6. týden 20.4. - 24. 4. 2020 (17.04.2020)
9.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (13.04.2020)
9.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (13.04.2020)
8.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (11.04.2020)
6.B-Př 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.B-Př 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.A-Př 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.A-Př 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
2.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 2.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
2.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 2.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.B-F 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.B-F 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.A-F 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.A-F 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
4.A-VL 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 4.A-VL 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
4.A-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 4.A-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
4.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 4.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
4.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 4.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-AJK(ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 8.B-AJK(ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.A-AJK(ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 8.A-AJK(ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.B-AJ (ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 6.B-AJ (ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.B-AJ(ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 5.B-AJ(ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
4.A-AJ(ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 4.A-AJ(ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
3.B-AJ( ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 3.B-AJ( ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
3.A-AJ( ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 3.A-AJ( ZA) 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.B-VL 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 5.B-VL 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.B-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 5.B-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 5.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 5.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.A-VL 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 5.A-VL 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.A-PR 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 5.A-PR 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 5.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 5.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.A-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.B-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.A-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.A-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.B-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.B-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.A-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.A-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.B-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.B-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.B-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.B-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.A-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.A-Z 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.A-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.A-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
3.B-PRV 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020- 3.B-PRV 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020 (10.04.2020)
3.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 3.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
3.B-CJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 3.B-CJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-CH 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-CH 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A-M 5. týden 13. - 17. 4. 2020- 9.A-M 5. týden 13. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A-CH 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.A-CH 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-CH 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.B-CH 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.A-CH 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.A-CH 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020- 9.B-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A.-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020- 9.A.-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020- 8.B-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.A-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020- 8.A-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.B-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020- 7.B-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.A-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020- 7.A-F 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.B-VKZ 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020- 6.B-VKZ 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.B-M 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020- 6.B-M 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-AJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-AJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.A-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A-AJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.A-AJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-AJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.B-AJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.A-AJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.A-AJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.A-AJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.A-AJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.B-AJ(JU) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.B-AJ(JU) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.A-AJ(JU) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.A-AJ(JU) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.A-AJ(JU) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 5.A-AJ(JU) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-ZEK 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-ZEK 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-VKZ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-VKZ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-TV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-TV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A-ZEK 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.A-ZEK 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 9.A-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A-PR 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.A-PR 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 8.B-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.B-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.B-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.A-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 8.A-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.A-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.A-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.B-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 7.B-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.B-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.B-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.A-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 7.A-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.B-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 6.B-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.A-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020- 6.A-TV 5. týden 13. 4. -17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.A-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.A-PŘ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
2.A-PRV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 2.A-PRV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
2.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 2.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.B-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.B-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A-VKZ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.A-VKZ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.A-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
9.A-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 9.A-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.B-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.B-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.B-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.A-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.A-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.A-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.A-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
8.A-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 8.A-D 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.B-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.B-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.A-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.A-NJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
2.B-PRV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 2.B-PRV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
2.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 2.B-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
3.A-PRV 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020- 3.A-PRV 5. týden 13. 4 .- 17. 4. 2020 (10.04.2020)
3.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 3.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
3.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 3.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
7.B-AJ(HISLOP) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 7.B-AJ(HISLOP) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.B-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.B-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.A-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.A-OV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.A-AJ(HISLOP) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.A-AJ(HISLOP) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.B-AJ(HISLOP) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 5.B-AJ(HISLOP) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
5.A-AJ(HISLOP) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 5.A-AJ(HISLOP) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
4.A-INF 5. a 6. týden 13. 4. - 24. 4. 2020- 4.A-INF 5. a 6. týden 13. 4. - 24. 4. 2020 (10.04.2020)
4.A-AJ(HISLOP) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 4.A-AJ(HISLOP) 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
1.A-PRV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 1.A-PRV 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
1.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 1.A-M 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
1.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 1.A-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020- 6.B-ČJ 5. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 (10.04.2020)
6.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-Př 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.B-Př 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.B-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-TV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 6.B-TV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-VKZ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.B-VKZ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.B-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-AJ(ZA) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 6.B-AJ(ZA) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.B-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.B-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-OV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 6.B-OV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.B-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-ČJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-ČJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-Pč(ŘE) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-Pč(ŘE) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-AJ( ZA) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-AJ( ZA) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-Př 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-Př 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B - Zadání projektu do zeměpisu a dějepisu- 6.B - Zadání projektu do zeměpisu a dějepisu (06.04.2020)
6.B-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-VKZ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.B-VKZ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (06.04.2020)
6.B-Př 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.B-Př 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (06.04.2020)
7.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (05.04.2020)
7.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (05.04.2020)
9.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.B-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.A-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.B-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.B-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
6.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
6.A-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.A-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.B-AJ(HISLOP) 4. týden 6.4. -10. 4. 2020- 7.B-AJ(HISLOP) 4. týden 6.4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
6.A-OV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 6.A-OV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
6.A-AJ(HISLOP) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 6.A-AJ(HISLOP) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.B-AJ(HISLOP) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 5.B-AJ(HISLOP) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.A-AJ(HISLOP) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 5.A-AJ(HISLOP) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
4.A-AJ(HISLOP) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 4.A-AJ(HISLOP) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
4.A-VL 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 4.A-VL 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
4.A-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 4.A-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
4.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 4.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
4.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 4.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.B-VL 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 5.B-VL 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.B-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 5.B-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.B-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 5.B-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 5.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.B-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.B-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.A-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.B-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.A-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.B-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.B-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.A-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.A-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
6.A-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.A-Z 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
6.A-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.A-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
3.B-PRV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 3.B-PRV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
3.B-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 3.B-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
3.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 3.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
3.A-PRV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 3.A-PRV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
3.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 3.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
3.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 3.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.B-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
6.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-VV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 9.B-VV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-VV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 9.A-VV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-VV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 8.A-VV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-AJK 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 8.A-AJK 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-AJK 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 8.B-AJK 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.B-AJ(ZA) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 5.B-AJ(ZA) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
4.A-AJ (ZA) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 4.A-AJ (ZA) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
3.B-AJ(ZA) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 3.B-AJ(ZA) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
3.A-AJ(ZA) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 3.A-AJ(ZA) 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-M 4. týden 6. - 10. 4. 2020- 9.B-M 4. týden 6. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-Ch 4. týden 6. - 10. 4. 2020- 9.B-Ch 4. týden 6. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-M 4. týden 6. - 10. 4. 2020- 9.A-M 4. týden 6. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-Ch 4. týden 6. - 10. 4. 2020- 9.A-Ch 4. týden 6. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-M 4. týden 6. - 10. 4. 2020- 8.B-M 4. týden 6. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-Ch 4. týden 6. - 10. 4. 2020- 8.B-Ch 4. týden 6. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-Ch 4. týden 6. - 10. 4. 2020- 8.A-Ch 4. týden 6. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.A-VL 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 5.A-VL 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.A-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 5.A-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 5.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 5.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
1.A-PRV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 1.A-PRV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
1.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 1.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
1.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 1.A-ČJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.B-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.A-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.A-M 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.B-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.B-F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.A- F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.A- F 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-ZEK 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.B-ZEK 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-VKZ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.B-VKZ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.B-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.B-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-OV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.B-OV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-ZEK 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.A-ZEK 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.A-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-PR 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.A-PR 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.B-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.B-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-OV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.B-OV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.A-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-PR 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.A-PR 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.B-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.B-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.B-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.B-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.A-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.A-TV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
6.A-TV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020- 6.A-TV 4. týden 6. 4. -10. 4. 2020 (03.04.2020)
6.A-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.A-PŘ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.B-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-VKZ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.A-VKZ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.A-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.A-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.B-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.B-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-OV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.A-OV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.A-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.A-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.B-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.B-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.B-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.B-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.A-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.A-NJ 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.A-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.A-D 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
Dopis pro rodiče žáků 2.B- Dopis pro rodiče žáků 2.B (03.04.2020)
2.B-ČJ 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 2.B-ČJ 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
2.B-M 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 2.B-M 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
2.B-PRV 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 2.B-PRV 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
Dopis pro rodiče žáků 2.A- Dopis pro rodiče žáků 2.A (03.04.2020)
2.A-ČJ 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 2.A-ČJ 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
2.A-M 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 2.A-M 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
2.A-PRV 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 2.A-PRV 4 . týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.B-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-OV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.A-OV 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.A-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 9.A-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.B-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.B-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
8.A-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 8.A-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.A-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 7.A-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
6.A-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 6.A-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
5.A-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020- 5.A-AJ(JŮ) 4. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
7.A-Př 4. týden 6.4. - 10. 4. 2020- 7.A-Př 4. týden 6.4. - 10. 4. 2020 (03.04.2020)
9.B-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (31.03.2020)
9.A-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (31.03.2020)
5.A-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.A-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (30.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Dopis ředitele a zástupkyně školy- Dopis ředitele a zástupkyně školy (29.03.2020)
Informace k přijímacím zkouškám- Informace k přijímacím zkouškám (26.03.2020)
Informace k přijímacím zkouškám- Informace k přijímacím zkouškám (26.03.2020)
3.B-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 3.B-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
9.A-VKZ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-VKZ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
9.A-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
9.B-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
9.A-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
8.B-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
8.A-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
7.A-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.A-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
6.A-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.A-AJ(JU) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
5.A-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.A-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
5.B-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.B-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
5.A-VL 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.A-VL 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
5.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
5.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
2.B-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 2.B-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
2.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 2.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
2.B-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 2.B-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
2.A-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 2.A-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
2.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 2.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
2.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 2.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
3.B-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 3.B-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
3.A-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 3.A-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
3.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 3.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
3.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 3.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
3.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 3.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
5.B-VL 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.B-VL 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
5.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
5.B-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.B-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
9.B-VV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-VV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
9.A-VV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-VV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
8.B-AJK 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-AJK 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
8.A-VV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-VV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
8.A-AJK 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-AJK 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
5.B-AJ( ZA) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.B-AJ( ZA) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
4.A-AJ( ZA) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 4.A-AJ( ZA) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
3.B-AJ( ZA) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 3.B-AJ( ZA) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
3.A-AJ( ZA) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 3.A-AJ( ZA) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
1.A-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 1.A-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
1.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 1.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
1.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 1.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
4.A-VL 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 4.A-VL 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
4.A-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 4.A-PRV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
4.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 4.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
4.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 4.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
8.B-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
7.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
7.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
6.A-Pč(ŘE) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.A-Pč(ŘE) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
6.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
6.A-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.A-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
4.A-Pč 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 4.A-Pč 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (26.03.2020)
7.B-AJ(HI) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.B-AJ(HI) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
6.A-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.A-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
6.A-AJ(HI) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.A-AJ(HI) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
5.B-AJ(HI) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.B-AJ(HI) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
5.A-AJ(HI) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 5.A-AJ(HI) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
4.A-AJ(HI) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 4.A-AJ(HI) 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.A-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.A-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.B-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.B-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.A-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.B-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.A-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.B-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-F 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.A-ČJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.A-ČJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.B-ČJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.B-ČJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.B-ČJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-ČJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.A-ČJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-ČJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.B-VKZ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-VKZ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.B-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.B-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.B-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.A-ZEK 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-ZEK 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.A-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.A-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.B-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.B-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.B-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.A-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.A-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.B-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.B-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.B-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.B-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.A-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.A-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
6.A-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.A-TV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
6.A-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.A-PR 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.B- NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B- NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.A-NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.A-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.B-NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.B-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.A-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-OV 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.A-NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.A-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.B-NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.B-NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.B-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.B-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.A-NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.A-NJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.A-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.A-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.A-Př 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.A-Př 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.A - Zadání projektu do zeměpisu- 7.A - Zadání projektu do zeměpisu (25.03.2020)
9.B - Zadání projektu do zeměpisu a dějepisu- 9.B - Zadání projektu do zeměpisu a dějepisu (25.03.2020)
9.B-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.B-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (25.03.2020)
9.A - Zadání projektu do zeměpisu- 9.A - Zadání projektu do zeměpisu (25.03.2020)
8.B - Zadání projektu do zeměpisu- 8.B - Zadání projektu do zeměpisu (25.03.2020)
8.B-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.A - Zadání projektu do zeměpisu- 8.A - Zadání projektu do zeměpisu (25.03.2020)
8.A-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.B - Zadání projektu do zeměpisu- 7.B - Zadání projektu do zeměpisu (25.03.2020)
7.B-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.B-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
7.A-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 7.A-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
6.A - Zadání projektu do zeměpisu a dějepisu- 6.A - Zadání projektu do zeměpisu a dějepisu (25.03.2020)
6.A-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.A-Z 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
6.A-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.A-D 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
6.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 6.A-CJ 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.B-Ch 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.B-Ch 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
9.A-Ch 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 9.A-Ch 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-M 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
8.A-Ch 3. týden 30. 3. - 3. 4.2020- 8.A-Ch 3. týden 30. 3. - 3. 4.2020 (25.03.2020)
8.B-Ch 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020- 8.B-Ch 3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (25.03.2020)
1. ŽÁDOST o přijetí k základnimu vzdělávaní- 1. ŽÁDOST o přijetí k základnimu vzdělávaní (23.03.2020)
2. příloha č. 1 PROHLÁŠENI zákonných zástupců- 2. příloha č. 1 PROHLÁŠENI zákonných zástupců (23.03.2020)
3. příloha č. 2 DOTAZNIK osobni udaje zaka- 3. příloha č. 2 DOTAZNIK osobni udaje zaka (23.03.2020)
4. příloha č. 3 Informovaný souhlas GDPR- 4. příloha č. 3 Informovaný souhlas GDPR (23.03.2020)
5. ŽÁDOST o odklad povinné školní docházky- 5. ŽÁDOST o odklad povinné školní docházky (23.03.2020)
6. příloha č. 1 PROHLÁŠENÍ zákonných zástupců k žádosti o odklad- 6. příloha č. 1 PROHLÁŠENÍ zákonných zástupců k žádosti o odklad (23.03.2020)
1. ŽÁDOST o přijetí k základnimu vzdělávaní- 1. ŽÁDOST o přijetí k základnimu vzdělávaní (23.03.2020)
2. příloha č. 1 PROHLÁŠENI zákonných zástupců- 2. příloha č. 1 PROHLÁŠENI zákonných zástupců (23.03.2020)
3. příloha č. 2 DOTAZNIK osobni udaje zaka- 3. příloha č. 2 DOTAZNIK osobni udaje zaka (23.03.2020)
4. příloha č. 3 Informovaný souhlas GDPR- 4. příloha č. 3 Informovaný souhlas GDPR (23.03.2020)
5. ŽÁDOST o odklad povinné školní docházky- 5. ŽÁDOST o odklad povinné školní docházky (23.03.2020)
6. příloha č. 1 PROHLÁŠENÍ zákonných zástupců k žádosti o odklad- 6. příloha č. 1 PROHLÁŠENÍ zákonných zástupců k žádosti o odklad (23.03.2020)
1.A-PRV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 1.A-PRV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (22.03.2020)
1.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 1.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (22.03.2020)
1.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 1.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (22.03.2020)
Odkazy- Odkazy (21.03.2020)
8.B-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.B-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (20.03.2020)
9.B-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
9.A-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
8.B-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.B-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
8.A-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
7.B-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.B-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
7.A-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.A-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
6.B-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.B-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
6.B-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.B-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
6.A-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.A-Z 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
6.A-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.A-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
9.A-VKZ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A-VKZ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
6.A-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.A-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
6.B-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.B-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
7.B-AJ(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020- 7.B-AJ(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020 (19.03.2020)
6.B-OV 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020- 6.B-OV 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020 (19.03.2020)
6.A-OV(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020- 6.A-OV(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020 (19.03.2020)
6.A-AJ(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020- 6.A-AJ(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020 (19.03.2020)
5.B-AJ(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020- 5.B-AJ(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020 (19.03.2020)
5.A-AJ(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020- 5.A-AJ(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020 (19.03.2020)
4.A-INF 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020- 4.A-INF 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020 (19.03.2020)
4.A-AJ(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020- 4.A-AJ(HI) 2. týden 23. 3. - 27 .3. 2020 (19.03.2020)
8.B VV 2. a 3. týden 23. 3. - 3. 4. 2020- 8.B VV 2. a 3. týden 23. 3. - 3. 4. 2020 (19.03.2020)
7.B-VV 2. a 3. týden 23. 3. - 3. 4. 2020- 7.B-VV 2. a 3. týden 23. 3. - 3. 4. 2020 (19.03.2020)
7.A-VV 2. a 3. týden 23. 3. - 3. 4. 2020- 7.A-VV 2. a 3. týden 23. 3. - 3. 4. 2020 (19.03.2020)
9.B-ZEK 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-ZEK 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
9.B-VKZ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-VKZ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
9.B-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
9.B-OV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-OV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
9.A-ZEK 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A-ZEK 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
9.A-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
8.B-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.B-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
8.B-OV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.B-OV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
8.A-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
7. B-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7. B-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
6.A-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.A-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
6.B-ČJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.B-ČJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
5.A-AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 5.A-AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
9.B- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
9.A- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
8.B- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.B- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
8.A- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
7.A- AJ(JU) 2. týden 23. 3 - 27. 3. 2020- 7.A- AJ(JU) 2. týden 23. 3 - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
6.B- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.B- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
6.A- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.A- AJ(JU) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
7.A-Př 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.A-Př 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
7.B-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.B-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
7.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
6.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
4.A-VL 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 4.A-VL 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
4.A-M 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020- 4.A-M 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020 (19.03.2020)
4.A-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 4.A-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
4.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 4.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
5.B-Vl 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 5.B-Vl 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
5.B-Pr 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 5.B-Pr 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
5.B-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 5.B-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
5.B-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 5.B-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
5.A-VL 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 5.A-VL 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
5.A-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 5.A-PR 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
5.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 5.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
5.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 5.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (19.03.2020)
1.A-CJ,M,PRV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 1.A-CJ,M,PRV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
1.A-CJ,M,PRV 11. 3. - 13. 3. 2020- 1.A-CJ,M,PRV 11. 3. - 13. 3. 2020 (18.03.2020)
3.B-PRV 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020- 3.B-PRV 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020 (18.03.2020)
3.B-M 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020- 3.B-M 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020 (18.03.2020)
3.B-CJ 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020- 3.B-CJ 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020 (18.03.2020)
3.A-PRV 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020- 3.A-PRV 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020 (18.03.2020)
3.A-M 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020- 3.A-M 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020 (18.03.2020)
3.A-CJ 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020- 3.A-CJ 2. týden 23. 3. -27. 3. 2020 (18.03.2020)
2.B-CJ,M,PRV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 2.B-CJ,M,PRV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
2.A-CJ,M,PRV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 2.A-CJ,M,PRV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.B-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-AJK(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A-AJK(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-AJK(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.B-AJK(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-VV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-VV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-VV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A-VV 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-AJ(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.B-AJ(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
5.B-AJ(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 5.B-AJ(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
4.A-AJ(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 4.A-AJ(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
3.B-AJ(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 3.B-AJ(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
3.A-AJ(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 3.A-AJ(ZA) 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-Vkz 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.B-Vkz 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-Vkz 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.B-Vkz 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
6.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.A-CJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.B-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.A-F 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B- M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.B- M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.B-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-Ov 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A-Ov 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.B-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.A-D 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.B-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.B-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.A-NJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-Ch 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-Ch 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-Ch 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A-Ch 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.B-M 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-Ch 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.B-Ch 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-Ch 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 8.A-Ch 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-ČJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.B-ČJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-ČJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 9.A-ČJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-ČJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.B-ČJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-ČJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.A-ČJ 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-Vkz 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.B-Vkz 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-Ov 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.B-Ov 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-Vkz 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.A-Vkz 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-Ov 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 7.A-Ov 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
6.A-Vkz 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020- 6.A-Vkz 2. týden 23. 3. - 27. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-Př 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.A-Př 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-Př 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.B-Př 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.B-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.B-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.A-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.B-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.B-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.A-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.A-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.A-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.A-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.A-Z 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.A-VL 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.A-VL 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.A-PR 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.A-PR 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.A-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.A-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.A-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.A-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-ČJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.B-ČJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.B-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.A-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.A-F 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.A-F 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.A-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.A-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-Vkz 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-Vkz 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-Ov 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-Ov 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-Vkz 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-Vkz 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.B-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-Ov 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.B-Ov 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.B-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.A-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.A-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.B-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.A-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.A-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-VV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-VV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-VV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-VV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-VV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-VV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.B-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.A-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.B-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.A-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.A-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.A-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.A-AJ(JU) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-F 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.B-F 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-OV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.B-OV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-AJ(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.B-AJ(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.A-OV(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.A-OV(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.A-AJ(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.A-AJ(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.B-AJ(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.B-AJ(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.A-AJ(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.A-AJ(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
4.A-AJ(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 4.A-AJ(HI) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-F4 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-F4 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-F3 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-F3 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-F2 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-F2 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-F1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-F1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-F2 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-F2 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-F1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-F1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-F 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.B-F 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-F 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-F 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-M4 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-M4 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-M3 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-M3 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-M2 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-M2 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-M1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-M1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-F2 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.B-F2 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-F1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.B-F1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-F1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.A-F1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.B-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
2.A-CJ,M,PR 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 2.A-CJ,M,PR 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
2.B-CJ,M,PR 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 2.B-CJ,M,PR 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
4.A-VL 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 4.A-VL 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
4.A-PR 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 4.A-PR 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
4.A-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 4.A-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
4.A-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 4.A-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.B-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.B-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-OV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-OV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.B-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.B-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.A-NJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.A-D 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-ČJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-ČJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-ČJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-ČJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.B-ČJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.B-ČJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
7.A-ČJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 7.A-ČJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
3.B-ČJ,M,PRV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 3.B-ČJ,M,PRV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
3.A-ČJ,M,PRV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 3.A-ČJ,M,PRV 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.B-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
6.B-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 6.B-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.B-AJ(ZA 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.B-AJ(ZA 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
4.A-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 4.A-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
3.B-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 3.B-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
3.A-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 3.A-AJ(ZA) 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.B-Vl 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.B-Vl 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.B-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.B-Pr 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.B-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.B-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.B-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.B-CJ 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.B-CJ2 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.B-CJ2 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
5.B-CJ1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 5.B-CJ1 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.B-Ch 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.B-Ch 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
9.A-Ch 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 9.A-Ch 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.B-M 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.B-Ch 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.B-Ch 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
8.A-Ch 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020- 8.A-Ch 1. týden 16. 3. - 20. 3. 2020 (18.03.2020)
RO ročník 7. 2. číslo 2019 - 2020- RO ročník 7. 2. číslo 2019 - 2020 (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Pro zájemce přírodovědné soutěže- Pro zájemce přírodovědné soutěže (12.03.2020)
Žádost o ošetřovné- Žádost o ošetřovné (10.03.2020)
Prezentace školy 2020- Prezentace školy 2020 (06.03.2020)
Prezentace školy 2019- Prezentace školy 2019 (06.03.2020)
Zápis z jednání školního parlamentu ze dne 25. 2. 2020- Zápis z jednání školního parlamentu ze dne 25. 2. 2020 (25.02.2020)
Žádost o uvolnění ze ŠD- Žádost o uvolnění ze ŠD (07.02.2020)
Odhláška ze ŠD- Odhláška ze ŠD (07.02.2020)
Informace MěÚ Hlinsko k zápisu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021- Informace MěÚ Hlinsko k zápisu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021 (17.01.2020)
Zápis z jednání školního parlamentu ze dne 17. 12. 2019- Zápis z jednání školního parlamentu ze dne 17. 12. 2019 (17.12.2019)
RO ročník 7. 1. číslo 2019 - 2020- RO ročník 7. 1. číslo 2019 - 2020 (02.12.2019)
Zápis z jednání školního parlamentu ze dne 12. 11. 2019- Zápis z jednání školního parlamentu ze dne 12. 11. 2019 (12.11.2019)
Zápis ze dne 09. 10. 2019- Zápis ze dne 09. 10. 2019 (01.11.2019)
Zápis z jednání školního parlamentu ze dne 22. 10. 2019- Zápis z jednání školního parlamentu ze dne 22. 10. 2019 (22.10.2019)
Zápis z ustavující schůze školního parlamentu ze dne 17. 9. 2019- Zápis z ustavující schůze školního parlamentu ze dne 17. 9. 2019 (17.09.2019)
Dotazník - osobní údaje žáka- Dotazník - osobní údaje žáka (04.07.2019)
Žádost zákonného zástupce o přestup do ZŠ Resslova Hlinsko- Žádost zákonného zástupce o přestup do ZŠ Resslova Hlinsko (04.07.2019)
Dění v ptačí budce- Dění v ptačí budce (26.06.2019)
RO ročník 6. 3. číslo 2018 - 2019- RO ročník 6. 3. číslo 2018 - 2019 (17.06.2019)
Zápis ze dne 10. 05. 2019- Zápis ze dne 10. 05. 2019 (15.05.2019)
Zasedání školního parlamentu ze dne 15. 4. 2019- Zasedání školního parlamentu ze dne 15. 4. 2019 (17.04.2019)
Zasedání školního parlamentu ze dne 8. 4. 2019- Zasedání školního parlamentu ze dne 8. 4. 2019 (17.04.2019)
Financování z EU- Financování z EU (11.04.2019)
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 - stanovení školských obvodů- Obecně závazná vyhláška č.1/2019 - stanovení školských obvodů (20.03.2019)
RO ročník 6. 2. číslo 2018 - 2019- RO ročník 6. 2. číslo 2018 - 2019 (27.02.2019)
Zasedání školního parlamentu ze dne 11. 2. 2018- Zasedání školního parlamentu ze dne 11. 2. 2018 (18.02.2019)
Zasedání školního parlamentu ze dne 28. 1. 2018- Zasedání školního parlamentu ze dne 28. 1. 2018 (18.02.2019)
RO ročník 6. 1. číslo 2018 - 2019- RO ročník 6. 1. číslo 2018 - 2019 (10.12.2018)
Hospodaření 2017 2018- Hospodaření 2017 2018 (23.11.2018)
Hospodaření 2016 2017- Hospodaření 2016 2017 (23.11.2018)
Hospodaření 2015 2016- Hospodaření 2015 2016 (23.11.2018)
Kuchařka- Kuchařka (19.11.2018)
Zápis ze dne 05. 10. 2018 II.- Zápis ze dne 05. 10. 2018 II. (08.10.2018)
Zápis ze dne 05. 10. 2018 I.- Zápis ze dne 05. 10. 2018 I. (08.10.2018)
Zasedání školního parlamentu ze dne 17. 9. 2018- Zasedání školního parlamentu ze dne 17. 9. 2018 (17.09.2018)
Odhláška ze stravování- Odhláška ze stravování (09.07.2018)
Pokyny pro žáky a rodiče- Pokyny pro žáky a rodiče (09.07.2018)
Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje- Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje (29.06.2018)
RO ročník 5. 3. číslo 2017 - 2018- RO ročník 5. 3. číslo 2017 - 2018 (01.06.2018)
Zápis ze dne 13.04.2018- Zápis ze dne 13.04.2018 (16.04.2018)
RO ročník 5. 2. číslo 2017 - 2018- RO ročník 5. 2. číslo 2017 - 2018 (02.03.2018)
Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku a oznámení o rozhodnutí- Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku a oznámení o rozhodnutí (19.02.2018)
Klasifikační řád školy- Klasifikační řád školy (30.01.2018)
Školní řád- Školní řád (30.01.2018)
Žádost o dlouhodbé uvolnění ze školy- Žádost o dlouhodbé uvolnění ze školy (12.01.2018)
RO ročník 5.1. číslo 2017 - 2018- RO ročník 5.1. číslo 2017 - 2018 (07.12.2017)
Zápis ze dne 18. 10. 2017- Zápis ze dne 18. 10. 2017 (18.10.2017)
Zápis ze zasedání školního parlamentu ze dne 22.9.2017- Zápis ze zasedání školního parlamentu ze dne 22.9.2017 (26.09.2017)
Zápis ze zasedání školního parlamentu ze dne 19.9.2017- Zápis ze zasedání školního parlamentu ze dne 19.9.2017 (21.09.2017)
RO ročník 4, 3. číslo 2016 - 2017- RO ročník 4, 3. číslo 2016 - 2017 (20.09.2017)
RO ročník 4, 2. číslo 2016 - 2017- RO ročník 4, 2. číslo 2016 - 2017 (20.09.2017)
RO ročník 4, 1. číslo 2016 - 2017- RO ročník 4, 1. číslo 2016 - 2017 (20.09.2017)
RO ročník 3, 3. číslo 2015 - 2016- RO ročník 3, 3. číslo 2015 - 2016 (20.09.2017)
RO ročník 3, 2. číslo 2015 - 2016- RO ročník 3, 2. číslo 2015 - 2016 (20.09.2017)
RO ročník 3, 1. číslo 2015 - 2016- RO ročník 3, 1. číslo 2015 - 2016 (20.09.2017)
RO ročník 2, 3. číslo 2014 - 2015- RO ročník 2, 3. číslo 2014 - 2015 (20.09.2017)
RO ročník 2, 2. číslo 2014 - 2015- RO ročník 2, 2. číslo 2014 - 2015 (20.09.2017)
RO ročník 2, 1. číslo 2014 - 2015- RO ročník 2, 1. číslo 2014 - 2015 (20.09.2017)
RO ročník 1, 4. číslo 2013 - 2014- RO ročník 1, 4. číslo 2013 - 2014 (20.09.2017)
RO ročník 1, 3. číslo 2013 - 2014- RO ročník 1, 3. číslo 2013 - 2014 (20.09.2017)
RO ročník 1, 2. číslo 2013 - 2014- RO ročník 1, 2. číslo 2013 - 2014 (20.09.2017)
RO ročník 1, 1. číslo 2013 - 2014- RO ročník 1, 1. číslo 2013 - 2014 (20.09.2017)
Seznam knih v žákovské knihovně dle díla- Seznam knih v žákovské knihovně dle díla (20.09.2017)
Seznam knih v žákovské knihovně dle autora- Seznam knih v žákovské knihovně dle autora (20.09.2017)
Seznam knih v žákovské knihovně dle čísla knihy- Seznam knih v žákovské knihovně dle čísla knihy (20.09.2017)
Zápis ze dne 12. 05. 2017- Zápis ze dne 12. 05. 2017 (05.06.2017)
Zasedání školního parlamentu ze dne 11. 5. 2017- Zasedání školního parlamentu ze dne 11. 5. 2017 (11.05.2017)
Zasedání školního parlamentu ze dne 4. 5. 2017- Zasedání školního parlamentu ze dne 4. 5. 2017 (04.05.2017)
Zápis ze dne 07. 04. 2017- Zápis ze dne 07. 04. 2017 (07.04.2017)
Resslovské Očko 4.2. 2016 - 2017- Resslovské Očko 4.2. 2016 - 2017 (03.03.2017)
Zasedání školního parlamentu ze dne 19.1.2017- Zasedání školního parlamentu ze dne 19.1.2017 (23.01.2017)
Zasedání školního parlamentu ze dne 12.1.2017- Zasedání školního parlamentu ze dne 12.1.2017 (12.01.2017)
Zasedání školního parlamentu ze dne 10.11.2016- Zasedání školního parlamentu ze dne 10.11.2016 (21.11.2016)
Zápis ze dne 14. 10. 2016- Zápis ze dne 14. 10. 2016 (25.10.2016)
Jednání školního parlamentu ze dne 22.9.2016- Jednání školního parlamentu ze dne 22.9.2016 (22.09.2016)
Resslovské Očko 3.3. 2015 - 2016- Resslovské Očko 3.3. 2015 - 2016 (09.06.2016)
Resslovské Očko 3.3. 2015 - 2016- Resslovské Očko 3.3. 2015 - 2016 (09.06.2016)
Jednání ze dne 11.5. a 18.5.2016- Jednání ze dne 11.5. a 18.5.2016 (19.05.2016)
Zápis ze ŠR 06. 05. 2016- Zápis ze ŠR 06. 05. 2016 (06.05.2016)
Seznam knih, abecedně podle názvu- Seznam knih, abecedně podle názvu (02.05.2016)
Seznam knih, abecedně podle autora- Seznam knih, abecedně podle autora (02.05.2016)
Seznam knih, abecedně podle autora- Seznam knih, abecedně podle autora (02.05.2016)
Zápis ze ŠR 01. 04. 2016- Zápis ze ŠR 01. 04. 2016 (05.04.2016)
Resslovské Očko 3.2. 2015 - 2016- Resslovské Očko 3.2. 2015 - 2016 (02.03.2016)
Resslovské Očko 3.1. 2015 - 2016- Resslovské Očko 3.1. 2015 - 2016 (06.01.2016)
Zápis ze ŠR 15. 10. 2015- Zápis ze ŠR 15. 10. 2015 (27.10.2015)
Jednání ze dne 14. 9. 2015- Jednání ze dne 14. 9. 2015 (29.09.2015)
Jednání ze dne 22. 1. 2015- Jednání ze dne 22. 1. 2015 (15.07.2015)
Jednání ze dne 30. 9. 2014- Jednání ze dne 30. 9. 2014 (15.07.2015)
hospodaření 2014/2015- hospodaření 2014/2015 (01.07.2015)
Resslovské Očko 2.3. 2014 - 2015- Resslovské Očko 2.3. 2014 - 2015 (17.06.2015)
hospodaření 2013/2014- hospodaření 2013/2014 (09.03.2015)
Resslovské Očko 2.2. 2014 - 2015- Resslovské Očko 2.2. 2014 - 2015 (15.02.2015)
Zápis ze dne 24. 10. 2014- Zápis ze dne 24. 10. 2014 (09.01.2015)
Resslovské Očko 2.1. 2014 - 2015- Resslovské Očko 2.1. 2014 - 2015 (20.11.2014)
Den otevřených dveří- Den otevřených dveří (03.11.2014)
Resslovské Očko 1.1.2013 - 2014- Resslovské Očko 1.1.2013 - 2014 (28.07.2014)
Resslovské Očko 1.2.2013 - 2014- Resslovské Očko 1.2.2013 - 2014 (28.07.2014)
Resslovské Očko 1.3. 2013 - 2014- Resslovské Očko 1.3. 2013 - 2014 (28.07.2014)
Resslovské Očko 1.4. 2013 - 2014- Resslovské Očko 1.4. 2013 - 2014 (28.07.2014)
Zápis ze dne 9.4.2014- Zápis ze dne 9.4.2014 (04.06.2014)
Zasedání školního parlamentu 2.4.2014- Zasedání školního parlamentu 2.4.2014 (04.06.2014)
Zápis ze ŠR 15. 10. 2012- Zápis ze ŠR 15. 10. 2012 (22.04.2014)
Zápis ze ŠR 23. 4. 2013- Zápis ze ŠR 23. 4. 2013 (22.04.2014)
Zápis ze ŠR 18. 10. 2013- Zápis ze ŠR 18. 10. 2013 (22.04.2014)
Zápis ze ŠR 14.4.2014- Zápis ze ŠR 14.4.2014 (22.04.2014)
Pozvánka na Jarní výstavu- Pozvánka na Jarní výstavu (31.03.2014)
Hlinecká nota- Hlinecká nota (06.03.2014)
Resslovské Očko 2- Resslovské Očko 2 (30.01.2014)
Resslovské Očko 2- Resslovské Očko 2 (30.01.2014)
Akce školy září 2012- dosud- Akce školy září 2012- dosud (29.11.2013)
Uvolnění z TV- Uvolnění z TV (22.11.2013)
Stanovy školního parlamentu- Stanovy školního parlamentu (04.11.2013)
Žádost zákonného zástupce k přijetí k základnímu vzdělávání- Žádost zákonného zástupce k přijetí k základnímu vzdělávání (04.11.2013)
Uvolnění žáka během vyučování- Uvolnění žáka během vyučování (04.11.2013)
Osvobození z TV- Osvobození z TV (04.11.2013)
Omluvenka z TV- Omluvenka z TV (04.11.2013)
Stanovy školního parlamentu- Stanovy školního parlamentu (04.11.2013)
šablony- šablony (23.10.2013)
hospodaření 2011/2012- hospodaření 2011/2012 (22.10.2013)
hospodaření 2012/2013- hospodaření 2012/2013 (22.10.2013)
klasifikační řád- klasifikační řád (22.10.2013)
šablony- šablony (22.10.2013)
Zpráva o hospodaření SRPŠ ve školním roce 2012-2013- Zpráva o hospodaření SRPŠ ve školním roce 2012-2013 (17.10.2013)
Zpráva o hospodaření SRPŠ ve školním roce 2011-2012- Zpráva o hospodaření SRPŠ ve školním roce 2011-2012 (17.10.2013)
Peníze EU- Peníze EU (17.09.2013)
Klasifikační řád- Klasifikační řád (05.04.2013)
Přijímací řízení- Přijímací řízení (05.11.2011)
Přijímací řízení- Přijímací řízení (05.11.2011)

Články a fotogalerie

Počet záznamů: 50 o stránku zpět   o stránku vpřed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10