Po 0310172431
Út 04111825 
St 05121926 
Čt 06132027 
 07142128 
So0108152229 
Ne0209162330 

Upozornění pro žáky devátého ročníku a jejich zákonné zástupce

01.05.2020

Upozornění pro žáky devátého ročníku, kteří budou dělat jednotné přijímací zkoušky na střední školy, a jejich zákonné zástupce

Na základě mediálních výstupů bude možné od 11. května 2020 navštěvovat školu za účelem přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyku a matematiky. V současné době zatím bohužel nevíme, jaké podmínky budete muset splnit Vy a my jako školské zařízení. Známe pouze jednu, a to, že účast bude možná v maximálně patnáctičlenné skupině. Za účelem plánování a organizace musíme však už nyní znát váš závazný zájem.

Kdo z žáků, popřípadě na přání rodičů, bude mít o konzultace zájem, musí nám dát předem vědět. Do středy 6. května 2020 zašle zákonný zástupce své rozhodnutí výhradně na zsresslovahlinsko@zsresslova.cz a sdělí nám, že dcera/syn má o konzultace zájem a bude se jich pravidelně účastnit.       

Do zprávy napište:

1.      Jméno a příjmení žáka

2.      Zájem o konzultaci z českého jazyka

3.      Zájem o konzultaci z matematiky

Do pátku 8. května 2020 bude na našich stránkách uveřejněna organizace konzultací, časový rozsah, podmínky účasti ve škole a rozdělení žáků do skupin. Do pátku bychom měli znát i hygienické podmínky účasti žáků ve škole ze strany MŠMT (vyhláška měla být do 30. 04. 2020).

Chceme upozornit, že oznámení podané do 6. května 2020 bereme jako závazné, na později oznámené přihlášky nemusí být brán zřetel. Jde o zajištění organizace, především personální zajištění a zajištění neměnnosti žáků ve skupinách.

Každý žák, který se na konzultace do školy dostaví, je povinen předat vyučujícímu písemný souhlas (1x při první návštěvě) podepsaný zákonným zástupcem! Tiskopis naleznete v sekci TISKOPISY KE STAŽENÍ na našich www. V tiskopise budou uvedeny i podmínky, které nyní zatím neznáme. Tiskopis bude umístěn na stránky co nejdříve, jakmile budou ze strany MŠMT oznámeny podrobnosti.

      V Hlinsku 01. 05. 2020                                                                     
                                                                        Ředitelství školy